Polacy w obliczu inflacji sięgają po oszczędności. Wzrost kosztów życia jest dotkliwy dla zdecydowanej większości Polek i Polaków. Połowa badanych przyznała, że w ostatnim czasie została zmuszona sięgnąć po swoje oszczędności, a jeszcze więcej przewiduje taką konieczność w najbliższej przyszłości – wynika z cyklicznego badania Blue Media “Finanse Polaków”.

W lipcu inflacja wyniosła 15,6 proc. w ujęciu rocznym (to podobnie jak w czerwcu). Jest to najwyższy wynik od marca 1997 r. Według najnowszych projekcji NBP , inflacja w 2022 ukształtuje się w przedziale 13,2 – 15,4 proc., w 2023 r. między 9,8 – 15,1 proc., i dopiero w 2024 spadnie do 2,2 – 6,0 proc. Polacy, podobnie jak większość mieszkańców Europy, muszą mierzyć się z wyraźnie wyższymi cenami energii, paliwa czy żywności.

Wpływ inflacji na nastroje Polek i Polaków widać w wynikach najnowszego badania Blue Media “Finanse Polaków w czasach postpandemicznych”. Prawie wszyscy respondenci biorący udział w badaniu zauważają wzrost cen wynikający z inflacji. Ośmiu na dziesięciu badanych odczuwa ten wzrost w sposób dotkliwy. 17 proc. uznaje, że na ten moment podwyżki nie są jeszcze dla nich uciążliwe. Najbardziej wrażliwe na wyższe ceny są kobiety, osoby w wieku 35-54 lat oraz posiadający dzieci.

Polacy w obliczu inflacji sięgają po oszczędności  - infografika, czy odczuwa Pan wzrost cen wynikających z inflacji?
Polacy w obliczu inflacji sięgają po oszczędności

W praktyce inflacja przekłada się na wyższe codzienne wydatki. Ponad dwie trzecie badanych (69 proc.) przyznaje, że wydaje obecnie więcej pieniędzy niż wcześniej. Tylko niespełna co czwarty deklaruje, że na podobnym poziomie. Rok wcześniej zaledwie 28 proc. respondentów deklarowało, że wydaje więcej pieniędzy niż wcześniej. Dla większości (56 proc.) codzienne wydatki były bez zmian.

Polacy w obliczu inflacji sięgają po oszczędności  - infografika, jak kształtują się Pana wydatki domowe?
Polacy w obliczu inflacji sięgają po oszczędności

Problem wyższych wydatków odczuwają najboleśniej osoby starsze (55+) oraz w średnim wieku (36-54 lata).

Polacy uruchamiają oszczędności

W obliczu rosnących kosztów życia połowa badanych przyznała, że w ostatnim czasie została zmuszona sięgnąć po swoje oszczędności. A jeszcze więcej osób (57 proc.) przewiduje taką konieczność w najbliższej przyszłości. Warto zauważyć, że rzeczywistość przebiła zeszłoroczne prognozy – w 2021 r. 35 proc. respondentów szacowało, że sięgnie w bliskiej przyszłości po swoje oszczędności, według tegorocznego badania zrobiło tak 51 proc. To niewątpliwie niepokojące sygnały na temat kondycji finansowej polskich gospodarstw domowych.

Polacy w obliczu inflacji sięgają po oszczędności  - infografika, czy sięga pan po oszczędności?

Z badania Blue Media wynika, że kobiety oraz mieszkańcy małych miast częściej niż inne osoby muszą aktualnie uzupełniać codzienny budżet sięgając do swoich oszczędności. Kobiety częściej deklarują, że również w najbliższej przyszłości będą zmuszone tak funkcjonować.

Potwierdzeniem, że Polacy mają oszczędności, po które mogą skorzystać w trudniejszych czasach, może być fakt, że spadł odsetek osób deklarujących sięganie po pomoc finansową u rodziny lub znajomych (z 22 proc. w ub. r. do 17 proc. w 2022). Najczęściej po wsparcie u swoich najbliższych zwracają się kobiety. Ponadto osoby młodsze (w wieku 18-34 lata) oraz zamieszkujący mniejsze miasta i wsie. Podobnie spadł odsetek respondentów przyznających, że musi wspierać finansowo osoby ze swojego otoczenia (z 27 proc do 25 proc.).

Źródło: Blue Media