Import nadal przewyższa eksport. W czerwcu 2022 r. wartość eksportu towarów wyniosła 130,4 mld zł, co oznacza wzrost o 29,9 mld zł (tj. o 29,8%) w stosunku do analogicznego miesiąca 2021 r. Wartość importu w porównaniu do czerwca 2021 r. wzrosła o 35,3 mld zł (tj. o 35,7%) i osiągnęła 134,4 mld zł – podał NBP.

Przez pierwsze półroczne 2022 r. saldo naszych obrotów handlowych było ujemne i wynosiło 53,1 mld zł. Rok wcześniej zaś odnotowywano zwiększony eksport, a saldo handlu zagranicznego było dodatnie i przekraczało 18,5 mld zł.  W ciągu roku eksport wzrósł o 20,8%, a import o 33,1%.

W najbliższych miesiącach będziemy obserwować wygaszanie tempa wzrostu obu kategorii handlu zagranicznego. Jest to związane ze zmniejszonym popytem ze strony państw Unii Europejskiej oraz zmniejszoną liczbą nowych zamówień. Nadal jednak bilans wymiany handlowej będzie miał negatywny wpływ na PKB.

Mimo wojny w Ukrainie import towarów z Rosji na trzecim miejscu

Co więcej jest on większy niż przed rokiem. W pierwszym półroczu 6,6% całego naszego importu stanowił właśnie import towarów z Federacji Rosyjskiej. W wartościach nominalnych dołożyliśmy do gospodarki rosyjskiej ponad 48,7 mld zł. Chociaż brak dostaw w czerwcu rosyjskiego gazu i węgla oraz pozostałych surowców energetycznych spowodowały, że po raz pierwszy od wybuchu wojny odnotowano spadek wartości importu z Rosji w porównaniu z rokiem poprzednim.

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Przeczytaj także: Katastrofa ekologiczna na rzece Odrze

Informacje o śniętych rybach w Odrze wędkarze zgłaszali już pod koniec lipca. Niestety przez ostatnie dwa tygodnie nie było żadnych wiadomości o działaniach podjętych przez rząd, władze lokalne i odpowiednie służby. Do tej pory nie wiadomo, jaka była przyczyna zatrucia wody i kto odpowiada za katastrofę ekologiczną. Czy mogą czuć się bezpiecznie osoby, które kąpały się w rzece w pierwszych dniach sierpnia i spożywały ryby z Odry? Czy woda wodociągowa w nadodrzańskich miejscowościach nadaje się do picia? Jak powinni zachowywać się mieszkańcy miejscowości położonych nad rzeką i turyści, którzy wypoczywali w rejonie rzeki? Najnowsze informacje o skażeniu Odry podaje przez całą dobę tvn24.pl