Maluch+ to prawie 25 tysięcy nowych miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi. Ministerstwo Rodziny pod koniec stycznia ogłosiło wyniki konkursu na dofinansowanie tworzenia nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi w ramach tegorocznej edycji programu „Maluch+”. – Dzisiaj możemy przedstawić wyniki rozdania na dofinansowanie funkcjonowania miejsc już istniejących – wsparcie otrzyma przeszło 90 tys. dzieci na kwotę ponad 142 mln zł – informuje minister Marlena Maląg. Całkowity budżet programu na rok 2020 to 450 mln zł.

Maluch+ 2020 – ostateczne rozdanie ojciec z dzieckiem i skarbonką
Maluch+ 2020 – ostateczne rozdanie

W 2020 r. w ramach „Malucha+” ma powstać 24,8 tys. miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi. Jednostki samorządu terytorialnego i podmioty prywatne zgłosiły zapotrzebowanie na dofinansowanie do tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w wysokości blisko 336 mln zł.

Mamy zaszczyt ogłosić wyniki konkursu na dofinansowanie do funkcjonowania już istniejących miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi. To w ramach tegorocznej edycji programu „Maluch+” – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

O dofinansowanie mogły ubiegać się zarówno jednostki samorządu terytorialnego (moduł 2), jak i inne podmioty (moduł 4). W sumie w ramach tegorocznej edycji programu „Maluch+” ponad 90 tys. dzieci otrzyma dofinansowanie do pobytu w żłobku. Ponadto w klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, w tym 862 dzieci niepełnosprawnych, na kwotę ponad 142 mln zł.

Całkowity budżet programu na rok 2020 to 450 mln zł.

https://biznestuba.pl/featured/dorsz-i-zakaz-polowow-jest-pomoc-dla-rybakow/

Maluch+ 2020 – ile i dla kogo?

W efekcie do jednostek samorządu terytorialnego trafią ponad 42,4 mln zł. Oczywiście  na dofinansowanie funkcjonowania ponad 25,7 tys. miejsc opieki nad maluszkami. W tym dla 369 dzieci niepełnosprawnych.

Podmioty prywatne otrzymają z kolei blisko 99,7 mln zł na funkcjonowanie 64,3 tys. miejsc. W tym 466 miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. Środki te będą  wykorzystane na obniżenie opłaty ponoszonej przez rodziców w placówkach prywatnych.

– Wspieranie tworzenia nowych miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi jest bardzo ważne, to główny cel programu „Maluch+”. Ale ważne jest także dofinansowanie tych miejsc, które już działają i zapewniają dobrą opiekę nad maluszkami. Cieszę się, że możemy wspierać te działania. Cieszę się także, że samorządy i podmioty prywatne tak chętnie korzystają z programu „Maluch+” – podkreśla minister Marlena Maląg.

źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej