Budżet panstwa po pierwszym miesiącu tego roku jest w całkiem niezłej kondycji. Po pierwsze nie ma deficytu. Po drugie nadwyżka jest większa niż się spodziewano. W efekcie wykonanie budżetu państwa po styczniu 2020 r. w stosunku do projektu ustawy budżetowej na 2020 r. wyniosło:

  • dochody  – 40,3 mld zł, tj. 9,3%
  • wydatki – 36,8 mld zł, tj. 8,5 %
  • nadwyżka – 3,4 mld zł            
Budżet państwa po styczniu 2020 - na zaskakującym plusie - Przykładowe wykresy słupkowe i kołowe
Budżet państwa po styczniu 2020 – na zaskakującym plusie

Budżet państwa – dochdy po styczniu  2020 r.

Po styczniu 2020 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 1,5 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dodatkowo dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do stycznia 2019 r. o ok. 1,2 mld zł.

W rezultacie w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

  • dochody z podatku VAT były wyższe o 6,1% r/r (tj. ok. 1,3 mld zł),
  • dochody z podatku PIT były niższe o 3,6% r/r (tj. ok. 0,2 mld zł),
  • dochody z podatku CIT były niższe o 1,6% r/r (tj. ok. 0,1 mld zł),
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 1,8% r/r (tj. ok. 0,1 mld zł),
  • dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 29,2% r/r (tj. ok. 0,1 mld zł).
https://biznestuba.pl/motoryzacja/zgloszenie-sprzedazy-samochodu-mozna-online/

Ponadto po styczniu 2020 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 2,9 mld zł i było wyższe o ok. 0,4 mld zł (tj. 13,8%) w stosunku do wykonania po styczniu 2019 r.

Wydatki budżetu państwa po styczniu 2020 r.

W efekcie wykonanie wydatków budżetu państwa po pierwszym miesiącu 2020 r. wyniosło 36,8 mld zł, tj. 8,5% planu. Dodatkowo w stosunku do tego samego okresu roku 2019 (32,1 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 4,7 mld zł, tj 14,6%, głównie w ramach rozliczenia z budżetem ogólnym UE (więcej o 1,7 mld zł), dotacji przekazanej dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o 1,0 mld zł) oraz z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 0,7 mld zł). Jednocześnie wydatki na obsługę długu skarbu państwa były niższe o 0,6 mld zł r/r.

źródło: Ministerstwo Finansów