Za niecały rok zacznie w Polsce działać Krajowy System e-Faktur (KSeF). Wraz z jego uruchomieniem, jedynym obowiązującym formatem dokumentu księgowego staną się tzw. faktury ustrukturyzowane, wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej. Planowane zmiany budzą duże zaniepokojenie wśród księgowych.

  • Księgowi boją się, że wprowadzeniu KSeF towarzyszyć będzie zamieszanie w przepisach.
  • Obawiają się także problemów z funkcjonowaniem samego systemu.
  • Eksperci zalecają, aby przygotowania do wprowadzenia KSeF zacząć wcześniej i nie czekać z dostosowaniem systemów na ostatnią chwilę.

1 stycznia przyszłego roku korzystanie z KSeF stanie się obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Firmy zostaną tym samym zmuszone do wystawiania wyłącznie faktur elektronicznych. Za fakturowanie poza KSeF grozić będą kary finansowe.

Księgowi bardzo sceptycznie podchodzą jednak do planów uruchomienia KSeF. Ich niepokój budzą zarówno niejasne przepisy, jak i ryzyko, że sam system nie będzie funkcjonował prawidłowo. Odpowiedzialność za potencjalne problemy przypisują Ministerstwu Finansów. 

Księgowi boją się KSeF - infografika, Opinia księgowych nt. działalności Ministerstwa Finansów
Księgowi boją się KSeF

Opinia księgowych nt. działalności Ministerstwa Finansów

Strach przed nowym prawem

Źródłem obaw są złe doświadczenia związane z wcześniejszym wdrażaniem regulacji tworzonych przez resort. Jak wynika ze zrealizowanego przez Unifiedpost Group  badania pt. KSeF. Fakty. Obawy. Wątpliwości, Księgowi z dużą rezerwą oceniają pracę Ministerstwa Finansów. 71 proc. ankietowanych ocenia jakość przepisów tworzonych przez resort jako złą lub bardzo złą. Równie surowe są oceny dotyczące komunikacji urzędników z przedsiębiorcami (63 proc.) i przewidywalności działań ministerstwa (62 proc.).

W odniesieniu do samego Krajowego Systemu e-faktur, księgowi są nieco bardziej wyrozumiali i na niejednoznaczność przepisów zwróciło uwagę „tylko” 34 proc. z nich. Respondenci obawiają się, że zasady działania systemu nie zostaną zrozumiane przez przedsiębiorców. Ponadto o to, że niezadowolenie z tego powodu zwróci się właśnie przeciwko księgowym. Dla 26 proc. respondentów problemem może być także konieczność dostosowania używanych obecnie systemów informatycznych.

Księgowi boją się KSeF - infografika, Obawy księgowych związane z wprowadzeniem KSeF

Obawy księgowych związane z wprowadzeniem KSeF

Jak się przygotować do wdrożenia nowego systemu?

Przede wszystkim przygotowując się na wdrożenie KSeF warto zapoznać się z wersją systemu, którą resort udostępnił już 1 stycznia zeszłego roku. Ponadto zastanowić się nad funkcjonalnością, jaką mogą zapewniać zgodne z KSeF programy finansowe i aplikacje związane z wymianą dokumentów oraz księgowością. Narzędzia tego typu powinny zapewniać nie tylko wymianę dokumentów za pośrednictwem KSeF, ale również dodatkowe rozwiązania potrzebne w zarządzaniu firmą. Mogą to być uproszczone płatności, wystawianie faktur, narzędzia analityczne (na przykład związane z zarządzaniem płynnością finansową) oraz integracja danych z naszych kont bankowych. Jeśli firma współpracuje z partnerami zagranicznymi, warto również wybrać program dostosowany do przepisów podatkowych w innych krajach.

Co dalej z przepisami o Krajowy Systemie e-Faktur?

Prace nad zmianami w ustawie o podatku od towarów i usług, na podstawie których wprowadzony ma być KSeF, wciąż trwają i Ministerstwo Finansów zaznacza, że ostateczny kształt nowych przepisów może jeszcze ulec zmianie. Wstępny termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to I kwartał 2023 r. Później dokument trafi jeszcze pod obrady Sejmu. 

Źródło: Unifiedpost Group