Rząd szykuje kolejne zmiany w akcyzie dla przedsiębiorców. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy doprecyzowujący przepisy dotyczące podatku akcyzowego. Nowe rozwiązania mają ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej upraszczając m.in. obowiązki administracyjne. Projekt przewiduje również uproszczenia dla podmiotów produkujących energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii.

Dokumentacja i ewidencja

Przyjęta przez rząd zmiana przepisów wydłuża możliwość prowadzenia ewidencji i innej dokumentacji dotyczącej wyrobów akcyzowych w postaci papierowej do 31 stycznia 2024 r. To dodatkowy czas na przygotowanie się do prowadzenia ewidencji w postaci elektronicznej.

Uproszczenie dla produkcji energii elektrycznej

Projekt zakłada również uproszczenia dla podmiotów produkujących energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii (OZE). Ograniczone zostać mają obowiązki administracyjne dla podmiotów, które zużywają energię elektryczną objętą zwolnieniem od akcyzy, wyprodukowaną w generatorach o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW. Rozwiązanie to będzie dotyczyć także jednostek samorządu terytorialnego.

Kolejne zmiany w akcyzie dla przedsiębiorców - kalkulator leży na stole na dokumentach i obok długopisa.
Kolejne zmiany w akcyzie dla przedsiębiorców

Certyfikaty

Zniesiony zostanie obowiązek wydawania certyfikatów małego producenta napojów alkoholowych. Dotyczy to podmiotów, które korzystają z obniżonej stawki akcyzy w przypadku produkcji krajowej napojów alkoholowych.

Akcyza dla samochodów hybrydowych

Do końca 2029 r. wydłużone zostanie zwolnienie od akcyzy dla hybrydowych samochodów osobowych typu plug-in, o pojemności silnika spalinowego nie większej niż 2000 cm³. Dotychczas zwolnienie to obowiązywało do końca 2022 r.

Nowe zmiany w akcyzie dla przedsiębiorców mają wejść w życie 1 stycznia 2023 r.

Źródło: gov.pl

Przeczytaj także: (Nie)ograniczone opodatkowanie. Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w związku z pobytem ukraińskiego pracownika ponad 183 dni w Polsce?

(Nie)ograniczone opodatkowanie. Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w związku z pobytem ukraińskiego pracownika ponad 183 dni w Polsce? Wojna w Ukrainie wybuchła 24 lutego 2022 r., więc 25 sierpnia minęło dokładnie 183 dni od tego wydarzenia. Przebywającym w Polsce uchodźcom, napływającym od lutego i marca, obecnie mija więc okres niepodlegania pod polską jurysdykcję podatkową. Co zatem powinni wiedzieć pracodawcy zatrudniający Ukraińców?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o PIT osoby fizyczne, jeśli mają miejsce zamieszkania na terytorium RP, podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli od całości swoich przychodów bez względu na miejsce położenia ich źródeł.