Elektromobilność stanowi istotny element pakietów klimatycznych Unii Europejskiej, które mają na celu walkę ze skutkami globalnego ocieplenia w sektorze transportu. Poprzez wprowadzenie bardziej ekologicznych technologii i redukcję emisji spalin, dąży się do osiągnięcia zrównoważonej gospodarki i ochrony środowiska. Elektromobilność, jako rozwiązanie, ma na celu chronić środowisko i przynosić większe korzyści ekonomiczne w eksploatacji pojazdów.

Unia Europejska zainicjowała pakiet klimatyczny, który ma na celu redukcję emisji w różnych sektorach gospodarki. Co więcej, także w sektorze transportu drogowego. Polska, będąc liderem transportu ciężkiego w UE, odgrywa istotną rolę w realizacji tych celów. Wprowadzenie bardziej ekologicznych technologii, takich jak pojazdy elektryczne lub hybrydowe, ma na celu zmniejszenie emisji szkodliwych substancji i gazów cieplarnianych.

Elektromobilność: co z pojazdami ciężkimi?

Jednym z głównych wyzwań w dekarbonizacji ciężkiego transportu drogowego w Polsce jest niedostateczna infrastruktura ładowania dla pojazdów ciężkich. Chociaż liczba ogólnodostępnych stacji ładowania w kraju wzrosła o prawie 28%, obecnie żadna z około 2,7 tys. stacji nie obsługuje pojazdów powyżej 16 ton. To znacznie utrudnia migrację floty ciężarówek na zeroemisyjne rozwiązania.

Niska liczba dostępnych elektrycznych pojazdów ciężarowych oraz ich wyższe koszty zakupu w porównaniu z tradycyjnymi pojazdami spalinowymi. Stanowi to wyzwanie dla przedsiębiorców w branży TSL w Polsce. Brakuje odpowiednich instrumentów zachęcających do inwestowania w elektromobilność, takich jak dotacje, ulgi podatkowe czy preferencyjne warunki finansowania. Dodatkowo, potrzebne są szkolenia dla kierowców, aby skutecznie korzystali z nowych technologii.

Kwestia zasięgu

Problemem jest także zasięg pojazdów elektrycznych. Obecne elektromobile mają zasięgi rzędu kilkuset kilometrów, co jest znacznie mniej w porównaniu z tradycyjnymi pojazdami spalinowymi. Niedobór infrastruktury ładowania, zwłaszcza w niektórych regionach Polski, utrudnia podróżowanie na długie dystanse. Czas ładowania jest natomiast dłuższy niż tankowania pojazdów spalinowych.

Aby przyspieszyć transformację sektora ciężkiego transportu drogowego w Polsce, konieczne jest wprowadzenie skutecznych instrumentów wsparcia, rozbudowa infrastruktury ładowania oraz edukacja przedsiębiorców. Dzięki tym działaniom możliwe będzie osiągnięcie pozytywnych zmian i zrealizowanie celów związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych.

Aby ocenić, czy elektromobilność jest rzeczywiście przyszłościowym kierunkiem dla transportu, warto zwrócić uwagę na rozwój tej technologii w Polsce.

Źródło: TC Kancelaria Prawna