Współczesny handel detaliczny stoi przed szeregiem wyzwań, zwłaszcza w obliczu problemów gospodarczych. Detaliści, aby przetrwać, muszą dostosować swoje strategie do zmieniających się warunków. Raport branżowego serwisu Retail TouchPoints „Strategie i priorytety w handlu detalicznym 2023” pokazuje, że aż 70% badanych przedstawicieli handlu detalicznego z USA i 76% z Europy prognozuje przynajmniej 1,5-letnie spowolnienie gospodarcze. W związku z tym wielu z nich planuje zmianę swoich strategii.

Koncentracja na kupujących

Wśród priorytetowych działań wymienili pozyskiwanie nowych klientów (72%) oraz zwiększanie sprzedaży wśród obecnych klientów (63%). Co trzeci respondent (34%) planuje dywersyfikację kanałów marketingowych i reklamowych.

Ważne jest także zwiększenie średniej wartości zamówienia (38%) oraz wielkości koszyka (20%). Detaliści zdają sobie sprawę, że aby to osiągnąć, muszą skłonić klientów do kupowania i wydawania więcej. Rozwiązaniem może być wykorzystanie danych, które pozwalają na lepsze zrozumienie preferencji konsumentów. Grzegorz Dembicki z firmy Sagra Technology, specjalizującej się w systemach IT dla handlu, podkreśla, że wyciąganie informacji z danych sprzedaży, zmian rynkowych i preferencji klientów pozwala podejmować odpowiednie działania i optymalizować wyniki.

Handel: najpoważniejsze wyzwania

Wśród nich detaliści wymieniają takie, jak zmieniające się nawyki zakupowe konsumentów (49%), inflacja (41%) oraz konieczność wyróżnienia się na tle konkurencji (40%). Wcześniej zakłócenia łańcuchów dostaw były uznawane za największy problem, ale obecnie znalazły się na czwartym miejscu.

Aby sprostać wyzwaniom, detaliści muszą inwestować w infrastrukturę operacyjną i wykorzystywać rozwiązania wspomagające zarządzanie, takie jak systemy CRM i SFA. Umożliwiają one dostęp do danych w czasie rzeczywistym. Automatyzacja procesów biznesowych jest kluczowa, zwłaszcza w miarę wzrostu organizacji, liczby punktów sprzedaży i portfolio produktów. Wiele firm jednak wciąż polega na ręcznym zarządzaniu, co powoduje marnowanie czasu i błędy.

Globalny rynek automatyzacji w handlu detalicznym rośnie dynamicznie, z oczekiwanym wzrostem o 9,6% rocznie w ciągu najbliższych 3 lat. Detaliści muszą inwestować w automatyzację procesów, aby optymalizować działanie swoich biznesów i świadczyć wysokiej jakości usługi, budując silne marki i przyciągając klientów. Ostatecznie, wykorzystanie danych i automatyzacja stanowią kluczowe elementy strategii. To pomoże sprzedawcom dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych i osiągnąć sukces.