Indie stają się coraz bardziej zauważane na globalnym rynku sztucznej inteligencji. Eksperci z grupy EMIS (ISI Emerging Markets Group) przeanalizowali, jak kraj ten stał się globalnym centrum rozwoju i wdrażania AI.

9,4 mld USD

Tyle wyniosła w 2022 roku wielkość indyjskiego rynku sztucznej inteligencji. Przewiduje się, że w ciągu 4 lat wzrośnie do 23 mld USD. Wsparcie rozwijających się obszarów, takich jak handel detaliczny, układy scalone i czujniki półprzewodnikowe, oraz technologia inżynieryjna, ma kluczowe znaczenie dla tego wzrostu.

Indie były strategicznym punktem na trasie Sama Altmana, dyrektora generalnego OpenAI, który przybył tam, aby podkreślić znaczenie sztucznej inteligencji dla przyszłości ludzkości. W 2020 roku większość indyjskich firm wdrożyła rozwiązania AI, co pozwoliło Indiom wyprzedzić główne gospodarki takie jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Japonia. W 2021 roku Indie miały największy odsetek firm, które zaczęły używać rozwiązań AI, większy nawet niż w Chinach.

Techno-optymiści mają oczywiście rację, że rynki pracy prędzej czy później zawsze dostosowywały się do zmian technologicznych. W ciągu ostatnich stu lat wiele tradycyjnych zawodów zostało zastąpionych przez maszyny i komputery, a mimo to dziś pracuje więcej ludzi niż kiedykolwiek w historii. Jednak krótkookresowo, taka rewolucja może być bolesna – komentuje Andrzej Żurawski, ekonomista EMIS.

Zaawansowane wdrażanie AI może jednak mieć negatywne skutki dla rynku pracy, co budzi obawy. Indyjski przedsiębiorca, Suumit Shah, zwolnił 90 proc. pracowników na rzecz stworzonego bota AI, który natychmiast odpowiada na zapytania klientów. Podobne wydarzenia miały miejsce w historii, jak w przypadku „pauzy Engelsa” w XIX wieku, gdy rynek pracy dostosowywał się do zmian wywołanych przez rewolucję przemysłową.

Analitycy EMIS podkreślają, że w najbliższych latach Indie będą uchwalać przepisy dotyczące rozwoju nowych technologii, zwłaszcza ochrony danych osobowych, co jest ważne ze względu na charakter indyjskiej gospodarki, będącej centrum outsourcingu usług IT dla całego świata.

Źródło: EMIS