• 08.10.2015

APS Energia SA

Grupę kapitałową APS Energia tworzą spółki o profilu projektowo-wykonawczym oraz dystrybucyjnym. Podstawową działalnością Grupy jest projektowanie, produkcja, dystrybucja, montaż oraz serwis urządzeń zasilania gwarantowanego dla przemysłu. APS Energia jest 477 spółką notowaną na Głównym Rynku GPW, 17.debiutem  i 8 przejściem z rynku NewConnect na Główny Rynek GPW.

 

  • 09.10.2015

Grodno SA

Spółka jest dystrybutorem artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych działającym na polskim rynku. Ponadto Grupa Grodno świadczy specjalistyczne usługi elektrotechniczne, audytu energetycznego oraz jest dostawcą złożonych rozwiązań dla przemysłu.

Grodno jest 478 emitentem na Głównym Rynku GPW. Spółka jest 18 debiutem i 9 przejściem z rynku NewConnect na  główny parkiet giełdowy.

 

  • 12.10.2015

Adiuvo Investments SA

Spółka prowadzi działalność w obszarze selekcji, rozwoju, finansowania i komercjalizacji innowacyjnych projektów biomedycznych na rynku międzynarodowym. Dzięki zapewnieniu ochrony własności intelektualnej, potwierdzeniu działania (walidacji) technologii w badaniach klinicznych oraz pozyskiwaniu certyfikatów dopuszczających produkty do obrotu na rynku Grupa jest w stanie komercjalizować projekty w różnorodnym modelu biznesowym i w skali międzynarodowej. ADIUVO INVESTMENTS SA jest 479 spółką notowaną na Głównym Rynku oraz 19 debiutem na tym rynku oraz 10 przejściem z rynku NewConnect w 2015 roku.

 

źródło: GPW