Dynamiczny wzrost populacji miejskiej również w Polsce i związane z nim wyzwania stawiają przed nami wiele trudności, które muszą zostać skutecznie rozwiązane, aby umożliwić realizowanie założeń zrównoważonego rozwoju – zwraca uwagę dr Sebastian Grabowski, wykładowca w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. 

Statystyki jasno ukazują skalę wyzwania, jakim jest rozwój miast. Miasta muszą sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na mieszkania, transport, edukację, opiekę zdrowotną, a także zaspokoić popyt na inne usługi publiczne. Raport ONZ „World Urbanization Prospects” zakłada, że do 2030 roku świat będzie potrzebował dodatkowych 2,5 miliarda mieszkań. Wielkie inwestycje w infrastrukturę są niezbędne, aby zaspokoić te potrzeby i zapewnić odpowiednie warunki życia dla rosnącej liczby mieszkańców.

Rozbudowa i modernizacja szeroko rozumianej infrastruktury

Wielu z miast brakuje odpowiedniej liczby dróg, parków, placów zabaw, ścieżek rowerowych i systemów komunikacji miejskiej. Rozwój infrastruktury jest nie tylko istotny dla mieszkańców, ale także dla atrakcyjności turystycznej i gospodarczej miasta. 

Rzadko spotykanym krokiem w planowaniu, modernizacji inwestycji infrastrukturalnych jest wykorzystanie nowoczesnych technologii. Służą one do lepszego zarządzania i dbałości o majątek wspólny. Często drogi, ścieżki rowerowe czy też place zabaw wyposażone w inteligentne rozwiązania. Pozwalają ponadto na duże efektywniejsze gospodarowanie zasobami. To z kolei umożliwia optymalizację kosztów utrzymania, planowania i nadzoru danych elementów infrastruktury. Przykład: użycie kamer z AI ustawionych nie na nagrywanie obrazu, ale na wykrywanie zagrożeń pożarem czy dewastacją.

Inteligentny transport publiczny

Polskie miasta zmagają się z problemem zatłoczonych ulic i niewystarczających połączeń transportu publicznego. Rozwój systemów komunikacji miejskiej oraz połączonych z nimi systemów jest kluczowy dla poprawy mobilności mieszkańców i redukcji zatłoczenia ulic. Inwestycje w inteligentny transport publiczny muszą iść w parze z promowaniem korzystania z tych środków transportu i ograniczeniem ruchu samochodowego.

Czysto i zielono

Polskie miasta i samorządy muszą zająć się problemem zanieczyszczenia powietrza, gospodarką odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych, oszczędzaniem wody i rozwojem energetyki odnawialnej. Ważne jest zachowanie i ochrona zielonych przestrzeni. Przekładają się one na jakość życia mieszkańców. 

Ile mieszkań to wystarczająco?

Wzrost liczby ludności stawia wyzwanie przed samorządami w zakresie zapewnienia odpowiedniej ilości mieszkań. Polska boryka się z niedoborem mieszkań o przystępnych cenach, szczególnie dla osób młodych i rodzin. Rozwój budownictwa mieszkaniowego, dostępność kredytów hipotecznych i programy socjalne mające na celu wspieranie budownictwa mieszkaniowego są kluczowe.

Miasta zrównoważone to miasta dla wszystkich

W niektórych regionach nadal istnieje duża przepaść między bogatymi a biednymi dzielnicami. Wyzwaniem jest zapewnienie równego dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej, kultury i infrastruktury dla wszystkich mieszkańców. Polityki społeczne i programy wsparcia dla najbardziej potrzebujących są potrzebne, aby zmniejszyć nierówności społeczne i zapewnić uczciwe warunki życia dla wszystkich mieszkańców.

Smart cities, smart menedżerowie 

Ciągle rosnąca złożoność zarządcza w połączeniu z wyobraźnią technologiczną i kompetencjami cyfrowymi często stanowią barierę nie do przejścia dla wielu miejskich i samorządowych liderów. Dlatego też ciągły rozwój kompetencji połączony z umiejętnościami dzielenia się i współpracy często w zróżnicowanych, międzynarodowych środowiskach ma niesłychanie istotne znaczenie. 

Źródło: Sebastian Grabowski, Politechnika Warszawska