Bon Turystyczny na plusie. W ciągu pierwszego miesiąca trwania programu Polski Bon Turystyczny Polacy pobrali 886 tysięcy bonów na kwotę 759 mln zł. Do programu zapisało się już ok. 20 tys. podmiotów turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego, które chcą świadczyć swoje usługi.

Do końca sierpnia zrealizowano płatności bonem na kwotę ponad 172 mln zł. Mogą przystąpić do niego wszyscy przedsiębiorcy lub organizacje pożytku publicznego, które realizują usługi hotelarskie lub turystyczne w Polsce. Do programu zapisało się już ok. 20 tys. podmiotów turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego.

Bon Turystyczny na plusie - łózko  w hotelowym pokoju
Bon Turystyczny na plusie

Bon Turystyczny podreperuje branże

Skutki obecnego kryzysu są odczuwalne w całej branży. Zgodnie z przewidywaniami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju liczba podróży międzynarodowych może spaść w tym roku o 60%. Ponadto w przypadku drugiej fali pandemii nawet o 80%. W Polsce, sektor turystyczny odpowiada za ok. 6% PKB i tworzy ponad 700 tys. miejsc pracy. Turyści zagraniczni tylko w 2019 roku zostawili w naszym kraju ponad 37 mld zł. Branża ta została bardzo silnie dotknięta, jednak problemy sektora turystycznego oznaczają również straty poniesione przez inne sektory gospodarki. Dlatego tak ważne było podjęcie natychmiastowych środków wspierających i aktywizujących branżę. Ponadto pracowanie rozwiązań służących minimalizacji strat, a jednocześnie wzmacniających siłę nabywczą gospodarstw domowych. Niebagatelną rolę w poprawie sytuacji odegra właśnie turystyka krajowa. Pomoc przedsiębiorcom i pracownikom, stymulowanie popytu dzięki pakietom socjalnym i kampaniom promującym oraz przywracanie zaufania podróżnych są dziś niezbędne dla odbudowania branży.

Polacy, którzy nie wykorzystali bonu w sierpniu, mogą skorzystać z niego aż do 31 marca 2022 roku. Bon ważny jest także dla rezerwacji usług świadczonych po 31 marca 2022. O ile płatność za jego pomocą zrealizowana zostanie przed tą datą. Lista dostępnych obiektów oferujących usługi zakwaterowania, wycieczki, atrakcje i usługi touroperatorów dostępna jest na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej: www.bonturystyczny.gov.pl oraz www.polska.travel

Przedsiębiorcy i organizacje, które chcą przystąpić do programu Polski Bon Turystyczny, muszą wpisać się na listę prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną za pośrednictwem profilu PUE ZUS.

Źródło: gov.pl