Nowy raport Hybrid and Beyond ’23 firmy Colliers wykazał, że już 92% organizacji wprowadziło hybrydowy model pracy. Jednakże przekształcenie sposobu pracy nie zawsze przebiega bezproblemowo, ponieważ istnieją znaczne różnice między preferencjami firm a oczekiwaniami pracowników.

Praca zdalna i hybrydowa stały się standardem, a 73% ankietowanych w badaniu Colliers uważa, że ich organizacje obecnie stosują optymalny model pracy, w porównaniu do zaledwie 55% w 2022 roku. W międzyczasie organizacje próbują utrzymać równowagę między pracą zdalną a stacjonarną, często podejmując inicjatywy zachęcające pracowników do powrotu do biura. Jednakże 64% firm napotyka na opór ze strony pracowników w tych próbach, co stanowi wzrost z 66% w poprzednich latach.

Zostać przy trybie hybrydowym

Dorota Osiecka (Colliers), zaleca dostosowanie się organizacji do modelu hybrydowego, zamiast dążyć do powrotu do tradycyjnych rozwiązań. Skuteczne wdrożenie hybrydowego modelu pracy wymaga zmiany sposobu funkcjonowania organizacji i elastycznego podejścia do nowej rzeczywistości.

Raport wykazuje, że praca hybrydowa ma zarówno korzyści, jak i wyzwania. Pracownicy doceniają jej wpływ na równowagę między pracą a życiem prywatnym, ale jednocześnie 70% z nich odczuwa spadek poczucia przynależności do zespołu. Komunikacja między zespołami uległa pogorszeniu według 52% respondentów, a 48% uważa, że praca zdalna negatywnie wpływa na współpracę.

Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom pracy hybrydowej, organizacje mogą wykorzystać narzędzia takie jak „Hybrid Barometer” od Colliers, które pomagają zidentyfikować obszary wymagające poprawy i wskazywać zespoły, które skutecznie radzą sobie z nową rzeczywistością.

Wnioski z raportu podkreślają konieczność adaptacji organizacji do hybrydowego modelu pracy oraz elastycznego podejścia do zmian. Praca hybrydowa przynosi korzyści, ale także stawia przed firmami wyzwania, które wymagają monitorowania i rozwiązywania na bieżąco. Adaptacja i reagowanie na zmiany stanowią klucz do sukcesu w dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku pracy.