Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego została partnerem akcji społecznej „Bez Was nie byłoby nas” przygotowanej przez Parnetship Hub. Inicjatywa ta ma na celu wyrażenie wdzięczności Polakom za wsparcie i pomoc udzieloną Ukrainkom, które znalazły bezpieczne schronienie w Polsce. Historia tych kobiet jest źródłem podziękowań za przywrócenie im poczucia normalności w naszym kraju.

Chociaż doświadczenia wojny ciągle pozostają żywe w pamięci tych kobiet, to jednak dzięki otrzymanej pomocy znalazły oparcie w Polsce. Niestety, im dłużej trwa konflikt w Ukrainie, tym trudniej jest Polakom dostrzec, że życie tych kobiet jest jedynie pozornie normalne.

Niezwykła, zwykła codzienność

Jedna z bohaterek tej akcji społecznej to Svieta, psycholożka zatrudniona przez Fundację Rozwoju Dzieci. Jak wiele kobiet, razem z córkami uciekła przed wojną. Od stycznia bieżącego roku pomaga ona dzieciom ukraińskich uchodźców w procesie adaptacji w dziennych punktach opieki działających w ramach programu SPYNKA. Fundacja Rozwoju Dzieci, we współpracy z międzynarodowymi organizacjami charytatywnymi, prowadzi ten program niemal od kwietnia 2022 roku. W jego ramach funkcjonuje obecnie 65 punktów opieki w 9 województwach Polski. Nie tylko zapewniają one wsparcie dzieciom uchodźcom i ich rodzicom, ale także oferują zatrudnienie ukraińskim edukatorkom. Zatrudnienie Ukrainek w Polsce ma duże znaczenie zarówno z perspektywy obu narodów, jak i gospodarczej strony sprawy.

Akcja „Bez Was nie byłoby nas” ma na celu dać Ukrainkom możliwość wyrażenia swoich uczuć, w tym wdzięczności wobec Polaków. Nie zapominajmy, że sami mamy powody do dumy. Nasza pomoc udzielona Ukrainkom wpisuje się już w historię nie tylko Europy, ale i całego świata. Wsparcie to stanowi ważny czynnik zarówno z humanitarnego, jak i gospodarczego punktu widzenia.

Partnership Hub jest organizacją non-profit, która działa na rzecz integracji i wsparcia imigrantów i uchodźców w Polsce. Od marca 2022 Partnership Hub pomógł już ponad 17 000 uchodźcom.

Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego (FRD) działa od 2003 roku. Celem Fundacji jest wyrównywanie szans dzieci i przygotowywanie ich do przyszłości. Od kwietnia 2022 Fundacja prowadzi program SPYNKA – placówki dziennej opieki dla dzieci z Ukrainy w Polsce. Jednocześnie FRD organizuje programy szkoleniowe przygotowujące kobiety do pracy w charakterze opiekunek.