Od 2015 roku europejscy profesjonaliści rynku nieruchomości – pośrednicy i zarządcy, będą mówić jednym głosem. Po wielu miesiącach dyskusji i uzgodnień, 27  listopada w Dublinie, nastąpiło połączenie dwóch organizacji zawodowych CEPI i CEI. Powstaje jedna, silna reprezentacja CEPI – Europejska Rada Profesjonalistów Rynku Nieruchomości. Od teraz również interesy polskiej branży nieruchomościowej, np. dotyczące potrzeby wprowadzenia Europejskiej Legitymacji Zawodowej, czy zasad regulacji zawodu i profilu kompetencyjnego, będą jeszcze skuteczniej reprezentowane przed instytucjami unijnymi. Fuzja ułatwi również dalsze podnoszenie standardów pracy profesjonalistów nieruchomości.

Organizacja CEPI, jako przedstawiciel całego sektora nieruchomościowego w Europie, będzie reprezentowała interesy profesjonalistów rynku nieruchomości wobec podmiotów unijnych. Po połączeniu, CEPI skupiać będzie 34 narodowe organizacje zawodowe i niemal ćwierć miliona specjalistów. Zrzeszają one przedstawicieli rynku także z Polski, bowiem Polska Federacja Rynku Nieruchomości, w skład której wchodzą 24 regionalne stowarzyszenia pośredników oraz zarządców nieruchomości, liczące w sumie ponad  3500 osób, jest członkiem CEPI od 2004 roku.

Połączenie CEPI i CEI przyniesie wymierne korzyści dla polskich pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości. Działania CEPI będą się koncentrowały m.in. wokół wspólnych zasad kształcenia zawodowego czy stałego podnoszenia usług poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń, co oznacza np. dalszą intensywną pracę nad wprowadzeniem Europejskiej Legitymacji Zawodowej, która określi standard uznawania kwalifikacji zawodowych we wszystkich państwach Wspólnoty. CEPI staje się ważnym partnerem i źródłem opinii i informacji dla Komisji Europejskiej.

„Fuzja jest dla nas doskonałą wiadomością, zbiegającą się z jubileuszem 10-lecia współpracy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości z CEPI. Połączenie obu organizacji umożliwia stworzenie wspólnej i silnej reprezentacji, działającej na rzecz dalszego rozwoju rynku nieruchomości na szczeblu europejskim.  Wyzwania, jakie każdego dnia stawia przed nami sektor nieruchomości, deregulacja, nowe podmioty i produkty na rynku usług nieruchomościowych oraz różnorodność krajowych i europejskich przepisów sprawia, że spójne działania są dziś jeszcze bardziej pilne niż dotychczas” – powiedział Grzegorz Dobrowolski, członek Zarządu CEPI i wiceprezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

źródło: Polska Federacja Rynku Nieruchomości