Firmy oczekują zmian w podatkach i większych inwestycji w zieloną gospodarkę. Lewiatan zapytał reprezentatywną próbę przedsiębiorców jakich zmian prawnych najbardziej oczekują. Wśród postulatów podatkowych na pierwszym miejscu znalazło się uwolnienie środków z rachunków VAT. 46% przedsiębiorców uznało, że jest to bardzo potrzebne. Niezwykle istotna okazała się także kwestia przyspieszenia dostępu do interpretacji indywidualnej prawa podatkowego. Na ten problem wskazało 51% przedsiębiorców.

• 46% przedsiębiorców uważa za potrzebne uwolnienie środków z rachunków VAT. Ponadto 51% chciałoby mieć szybszy dostęp do interpretacji indywidualnej prawa podatkowego.
• 40% firm oczekuje zwiększenia inwestycji w tzw. zieloną gospodarkę. Takie są wyniki badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził Instytut Badań Spraw Publicznych.

 Firmy oczekują zmian w podatkach i większych inwestycji w zieloną gospodarkę - inforgrafika badanie lewiatana

Firmy oczekują zmian: cyfryzacja i inwestycje w zieloną gospodarkę

Coraz popularniejsze, w kontekście pandemii koronawirusa, stają się postulaty dotyczące cyfryzacji gospodarki. Za likwidacją ograniczeń w stosowaniu faktur elektronicznych opowiedziało się 51% firm. Ponadto za szerokim dopuszczeniem dla dokumentów formy elektronicznej zamiast pisemnej 65% przedsiębiorców. Im mniejsza firma, tym bardziej popiera ten postulat (wśród małych to 71%).

Dużym poparciem biznesu cieszy się zwiększenie inwestycji w tzw. zieloną gospodarkę. 40% przedsiębiorców uważa, że działania w tym kierunku są bardzo potrzebne. Patrz raport Impuls energii dla Polski, Impuls energii dla Polski – wersja angielska

Przedsiębiorcy dostrzegają, że czysta energia, ochrona klimatu, to nie temat zastępczy, lecz szansa na zielony impuls gospodarczy, niezmiernie ważny dla szybszego wyjścia z kryzysu gospodarczego. Natomiast inwestycje w OZE, efektywność energetyczną, nowoczesną gospodarkę odpadami, innowacyjny transport, to szansa na zwiększenie konkurencyjności polskich firm i gospodarki.

Badanie przeprowadził w połowie lipca br. Instytut Badań Spraw Publicznych, na zlecenie Konfederacji Lewiatan na próbie 300 przedsiębiorców.

Źródło: Konfederacja Lewiatan