W 2023 r. Grupa Eurocash zainicjowała projekt wdrożenia pracy hybrydowej. Uporządkowanie kwestii związanych z rodzajem świadczonej pracy okazało się koniecznością, a w trakcie wdrożenia pojawiło się wiele pytań i wątpliwości dotyczących praktycznych aspektów tej formy pracy. Jak zespół projektowy poradził sobie z realizacją wdrożenia w tak dużej i zróżnicowanej strukturze?

Grupa Eurocash jest korporacją kilkudziesięciu spółek funkcjonujących w biurach głównych oraz w terenowych jednostkach handlowych w całej Polsce. W 2023 r. firma zdecydowała się na przeformułowanie kwestii związanych z trybem świadczenia pracy, ponieważ zauważono, że formuły z czasów pandemii wyczerpały się i potrzebne jest przywrócenie pełnego zakresu korzyści wynikających ze współpracy. Istotnym motywatorem do zajęcia się tym tematem były również kwestie prawne – w 2023 r. weszły w życie przepisy regulujące pracę zdalną. Zainspirowało to pracodawcę do stworzenia nowych procesów w Grupie i poinformowania o nich pracowników. Projekt wdrożenia pracy hybrydowej został włączony do strategii Grupy Eurocash na lata 2023–2025 w obszarze HR i zrównoważonego rozwoju (ESG).

– Jako organizacja przykładamy dużą wagę do tego, żeby funkcjonować w zgodzie z przepisami, robiąc jednocześnie coś więcej niż realizacja minimum wskazanego w przepisach. Na bazie wymogów prawnych budujemy sprzyjające otoczenie i komfortowe warunki pracy. Korzyści, jakie płyną z takiego podejścia, odczuwają nie tylko zatrudnieni, ale także członkowie ich rodzin. Podobnie biznes i kadra zarządzająca – mówi Damian Sowa, szef Działu BHP w Grupie Eurocash i menedżer projektu wdrożenia pracy hybrydowej.

SYGNAŁY OD PRACOWNIKÓW

Sygnały o potrzebie przeglądu i ponownego usystematyzowania form pracy płynęły też od samych pracowników, którzy od dłuższego czasu korzystali z pracy zdalnej. U wielu z nich pojawiła się chęć powrotu do biur, wyjścia z domu, spotkania z innymi członkami zespołów, pracy w przyjaznej atmosferze i otoczeniu.

Praca z wykorzystaniem kontaktów bezpośrednich oznaczała dla nich większą satysfakcję. W biurze nie identyfikowali tylu rozpraszaczy, co w domu, wskazywali także większą łatwość w skoncentrowaniu się na wykonywanym zadaniu. Grupa Eurocash uznała, że zorganizowanie możliwości pracy z biura będzie dużą wartością dla tych ludzi. Jednocześnie inni pracownicy podkreślali, że praca w domu jest dla nich doskonałym rozwiązaniem i nie wyobrażają sobie powrotu do biura na stałe. Planując wdrożenie pracy hybrydowej, firma miała na uwadze nie tylko pracowników biurowych w głównych lokalizacjach, lecz także osoby spoza tych siedzib – są nimi pracownicy w działach wspierających poszczególne jednostki biznesowe. Eurocash chciał im umożliwić uczestnictwo w działaniach organizacji, spotkaniach oraz eventach.

ELASTYCZNOŚĆ PRACY W SKLEPACH I HURTOWNIACH

Wdrożenie projektu w biurach centralnych czy terenowych było dosyć oczywiste, ale firma poszła o krok dalej i przyjrzała się możliwościom uelastycznienia form pracy w jednostkach handlowych. Kiedy zespół projektowy obserwował sposoby pracy w sklepach czy hurtowniach, okazało się, że elastyczne podejście do sposobu wykonywania pracy jest tam od dawna prowadzone i świetnie się sprawdza. W jednostkach handlowych pracuje wieloosobowa załoga. Ci ludzie porozumiewają się między sobą i wspólnie dostosowują harmonogram pracy, uwzględniając indywidualne potrzeby poszczególnych członków zespołu. Pracownicy doskonale się zastępują, wymieniają dniami, na których im zależy, porozumiewają się w sprawie rozpoczęcia i zakończenia godzin pracy. Kadra kierownicza zwykle przygotowuje plan pracy z wyprzedzeniem, żeby każdy z pracowników mógł sformułować swoje oczekiwania, a te są w miarę możliwości uwzględniane.

Pełna wersja artykułu dostępna jest w najnowszym wydaniu magazynu Personel i Zarządzanie: https://sklep.infor.pl/personel-i-zarzadzanie-1-24.html