Śląska Akademia Handlu Internetowego – 8 dni szkoleń online! Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i Śląska Organizacja Szkoleniowa zapraszają przedsiębiorców z regionu do udziału w pilotażowym projekcie. To wyjątkowa propozycja szkoleń i wsparcia dla firm, które chcą poszerzyć ofertę swoich usług o sprzedaż i promocję w Internecie.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm, poprzez wsparcie przedsiębiorców. Przede wszystkim w zakresie przejścia z tradycyjnego handlu do sprzedaży i promocji online. To szczególnie istotne w kontekście epidemii koronawirusa, które wymusiła przyśpieszoną cyfryzację i związane z tym zmiany w gospodarce.

Projekt ma też na celu przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia w województwie śląskim i utrzymanie miejsc pracy. Ponadto aktywną pomoc samorządu i lokalnych organizacji w przekwalifikowaniu pracowników i zmianie profilu firm. Z uwzględnieniem narzędzi handlu i marketingu internetowego. To także budowanie pozytywnego wizerunku regionu i samorządu, wspierającego rozwój e-handlu i nowoczesnych technologii.

Śląska Akademia Handlu Internetowego – 8 dni szkoleń online! -dłoń mężczyzny i ikony do kanałów cyfrowych
Śląska Akademia Handlu Internetowego – 8 dni szkoleń online!

Biznes online

W grupie docelowej projektu znajdują się przedsiębiorstwa z województwa śląskiego zainteresowane zmianą profilu działalności w kierunku e-handlu. Ponadto poszerzeniem kanałów sprzedaży, dystrybucji i promocji o działania online.

W pilotażowym projekcie weźmie udział grupa przedstawicieli z 20-25 śląskich firm. Projekt zostanie zrealizowany w całości w trybie online. Zakończenie pilotażu projektu odbędzie się na przełomie grudnia 2020 i stycznia 2021 z udziałem przedstawicieli Zarządu Województwa oraz innych podmiotów biorących udział w projekcie. Podczas spotkania uczestnicy, którzy zdobędą najwyższą ilość punktów w teście końcowym, otrzymają wartościowe nagrody.

Zajęcia w ramach pierwszej edycji odbędą się w terminie od 30 listopada do 21 grudnia 2020 roku w formie 8 sesji warsztatowych online.

Wśród zagadnień będących przedmiotem nauczania znajdą się m.in.:

  • kwestie związane z podstawami e-biznesu, podstawami prawa w e-handlu,
  • optymalizacja i pozycjonowanie stron,
  • reklamy w Google Ads i YouTube,
  • kampanie remarketingowe,
  • profile firmowe w mediach społecznościowych
  • inne zagadnienia związane z marketingiem internetowym.

Szkolenia prowadzić będą wykładowcy ze Śląskiej Organizacji Szkoleniowej, praktycy z kilkunastoletnim stażem. Ponadto doświadczeni trenerzy i wykładowcy na licznych konferencjach branżowych, kursach, szkoleniach i studiach magisterskich oraz podyplomowych.

Źródło: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach