Stabilność zatrudnienia, elastyczny czas pracy, doceniający lider – zdaniem pracowników są to aspekty, które mają duży wpływ na ich zaangażowanie. Tymczasem stres i obawy finansowe towarzyszą  dziś wielu zatrudnionym.  Jak wynika z najnowszego raportu Pluxee Polska „Pod presją. Czas na działanie!”, aż 45 proc. respondentów uznaje zwiększenie wartości i liczby benefitów za preferowaną formę wsparcia od pracodawcy.

Ponad połowa (51 proc.) pracujących deklaruje, że dostrzega pogorszenie swojej sytuacji finansowej w porównaniu z początkiem 2022 r. Spora część pracujących (35,3 proc.) przyznaje, że ich sytuacja ani się nie polepszyła, ani się nie pogorszyła, co może wskazywać na odczuwanie swego rodzaju stagnacji, która skutkuje brakiem zaangażowania i satysfakcji zawodowej. Aż 78 proc. badanych, którzy z trudnością regulują niezbędne płatności i wydatki, podkreśla, że ich sytuacja jeszcze bardziej się pogorszyła. W lepszej sytuacji są natomiast ci, których budżet domowy pozwala z łatwością regulować różne zobowiązania i wydatki. Wśród tej grupy 29 proc. badanych zauważa poprawę swojej sytuacji, ale aż 47 proc. nie widzi różnicy na przestrzeni ostatnich miesięcy.

WIĘCEJ ZADAŃ, STRES I OBAWY

Obniżone nastroje pracowników wciąż się utrzymują. Obawy najczęściej dotyczą większej ilości pracy przy niezmienionym wynagrodzeniu (44 proc.). Na drugiej pozycji znalazła się odpowiedź „więcej stresu” (37 proc.), a kolejne miejsce zajmuje lęk związany z sytuacją ekonomiczną: „brak lub mniejsza dodatkowa premia” (32 proc.). W porównaniu do zeszłorocznej edycji raportu wzrósł także znacząco poziom obaw związanych ze zwolnieniem z pracy (23 proc.; wzrost o 8,6 p.p.). Pracownicy niepokoją się, że trudności finansowe firm mogą prowadzić do redukcji zatrudnienia, co wiąże się poniekąd z obawą związaną z większą ilością pracy. W takiej sytuacji osoby, które nie stracą pracy, mogą zostać obarczone dodatkowymi zadaniami z powodu braków kadrowych i rosnących kosztów w organizacji.

„Rzeczywistość ostatnich lat, opatrzona różnymi akronimami, jak VUCA czy BANI, odznaczała się dużą niepewnością i nieprzewidywalnością, obfitowała też w liczne stresory: najpierw pandemia, później wybuch wojny w Ukrainie, inflacja i trudna sytuacja gospodarcza. Dzisiaj również pracownicy dostrzegają rozmaite zagrożenia. Dlatego pracodawcy powinni wziąć współodpowiedzialność za dobrostan zatrudnionych. Ogromną rolę do odegrania mają tutaj liderzy, którzy mogą budować swoje poczucie sprawczości i sensu pracy poprzez rozwijanie kultury doceniania, uważne słuchanie, transparentną komunikację, dbanie o komfort pracy w zespole, tworzenie przestrzeni, w której każdy może czuć się sobą i doświadczać życiowego balansu. To wszystko bardzo redukuje poziom napięcia w pracy. Warto też zauważyć,  że na stres narażona jest w dużym stopniu kadra menedżerska. Potrzebne są więc takie warunki pracy, w których liderzy będą mieć poczucie, że ich kluczowe potrzeby są zaspokojone – mowa choćby o czasie na odpoczynek, przerwach na posiłki i funkcjonowaniu bez ciągłego poczucia presji wyników.” – mówi Katarzyna Turska – Dyrektor HR, Pluxee Polska.

Pełna wersja artykułu dostępna jest w ostatnim wydaniu magazynu Personel i Zarządzanie:

https://sklep.infor.pl/personel-i-zarzadzanie-12-23.html