• Generatywna sztuczna inteligencja przejdzie z etapu eksperymentów do etapu optymalizacji, a temat rozmów zmieni się z teorii na praktykę
  • Podejście „Edge Platform” stanie się bardziej powszechne, a firmy i ekosystemy będą dostarczać prostszych modeli skoncentrowanych na platformach brzegowych
  • Infrastruktura Zero Trust stanie się rzeczywistością i zostanie wdrożona w wielu branżach

Dell Technologies opublikowało prognozy na 2024 r. autorstwa Johna Roese’a, globalnego dyrektora ds. technologii w firmie Dell, odnoszące się do trendów, które będą kształtować branżę technologiczną w kolejnych latach.

W centrum uwagi wszystkich w 2024 roku będzie sztuczna inteligencja. Przyszły rok będzie poświęcony praktycznemu jej wykorzystaniu na brzegu sieci, dywersyfikacji puli sprzętu i zabezpieczeniu go za pomocą modelu Zero Trust. Wkraczamy w erę sztucznej inteligencji, więc musimy zdać sobie sprawę, że w dłuższej perspektywie AI będzie napędzać zmiany architektury w całym ekosystemie IT, przez wiele kolejnych lat – powiedział John Roese, globalny dyrektor ds. technologii. – Trzeba myśleć o sztucznej inteligencji, ale nie w oderwaniu od innych architektur. Dzięki temu upewnisz się, że wizje i działania są ze sobą zgodne, a w długim terminie uda się osiągnąć sukces – dodaje.

AI przechodzi od teorii do praktyki i trafia na pierwszy plan

John Roese spodziewa się, że zmieni się dialog na temat GenAI – przejdzie od teorii do praktyki, z tematów infrastruktury treningowej i kosztów, do wniosków i kosztów operacyjnych.

GenAI wywołało wiele niezwykle kreatywnych pomysłów na to, jak zmieni biznes i świat, jednak konkretnych, skalowalnych aktywności generatywnej sztucznej inteligencji jest dziś niewiele. W 2024 roku zobaczymy, jak pierwsza fala projektów korporacyjnych GenAI osiągnie poziom dojrzałości, co pokaże ważne aspekty GenAI, które we wczesnych fazach nie zostały jeszcze poznane – powiedział Roese.

Przedsiębiorstwa będą coraz częściej przechodzić od szeroko zakrojonych eksperymentów do odgórnego, strategicznego wyboru kilku projektów GenAI, które realnie zmuszą organizację do transformacji.

Patrząc dalej w przyszłość, Roese spodziewa się, że obliczenia kwantowe rozwiążą główny problem ekstremalnego zapotrzebowania na zasoby obliczeniowe wymagane dla GenAI i większości modeli sztucznej inteligencji działających na dużą skalę. Przewiduje on, że obliczenia kwantowe przyniosą ogromny skok w możliwościach systemów AI. Roese spodziewa się, że podstawą obliczeniową nowoczesnej sztucznej inteligencji stanie się ostatecznie hybrydowy system kwantowy, w którym praca nad AI jest rozłożona na zestaw różnych architektur obliczeniowych, w tym jednostek przetwarzania kwantowego.

Ekspansja nowoczesnego środowiska edge i dalszy prymat multicloud

Ponieważ dane nadal są decydujące dla naszej przyszłości, pozyskiwanie z nich wartości będzie miało kluczowe znaczenie dla odblokowania przełomowych możliwości biznesowych. Roese powiedział, że przedsiębiorstwa widzą dwa sposoby na zbudowanie nowoczesnego środowiska edge – rozpowszechnienie mono-edge’ów lub jako wielochmurowa platforma brzegowa. Wybór tej drugiej opcji, podejścia „platformy edge”, w której nowoczesne brzegi stają się rozszerzeniem infrastruktury wielochmurowej, jest drogą naprzód.

Zero Trust wzmocni ochronę

Wraz z demokratyzacją AI, a także z przesuwaniem się większej ilości danych i mocy obliczeniowej na brzeg sieci, zarządzanie danymi stanie się jeszcze ważniejsze. W rezultacie rozszerzona powierzchnia zagrożenia podnosi znaczenie tworzenia architektur Zero Trust i wprowadzania modelu Zero Trust.

Zero Trust stanie się domyślnym punktem końcowym, celem, do którego zmierzamy – powiedział Roese. – To właściwa odpowiedź na pytanie, jak zmienić krzywą cyberprzestępczości, więc spodziewamy się, że zasady i wymagania dotyczące stosowania modelu Zero Trust będą się upowszechniać na całym świecie – dodał.

Roese wskazał również, że projekt Fort Zero firmy Dell zostanie wprowadzony na rynek w 2024 r. jako pierwszy komercyjny system chmury prywatnej oparty na pełnym modelu Zero Trust, co otworzy drogę do wdrożenia Zero Trust w różnych branżach.