EF Education First i Uniwersytet Tokijski rozpoczęły projekt badawczy, który ma na celu zbadanie mechanizmów mózgowych zaangażowanych w naukę drugiego języka.

Jak działa mózg podczas nauki języka obcego? Jak funkcjonuje, kiedy używamy drugiego języka? Jaka jest różnica w jego funkcjonowaniu podczas uczenia się języków obcych za granicą? Odpowiedzi na te pytania szukają współpracujące przy międzynarodowym projekcie badawczym Education First, firma specjalizująca się w organizowaniu zagranicznych kursów językowych oraz dr Kuniyoshi Sakai z Departamentu Nauk Ogólnych Uniwersytetu Tokijskiego. Projekt ten poświęcony jest zgłębieniu wiedzy na temat wpływu mózgu na doświadczenia związane z nauką. Jego celem jest zbadanie, jaki wpływ na mózg, a dokładniej na przyswajanie języków obcych, mają doświadczenia związane z nauką języków za granicą.

Znajomość języków obcych wpływa na wzrost atrakcyjności na rynku pracy, komfort podczas podróży zagranicznych, ale jak się okazuje także na ludzki umysł. Wierzymy, że  nasze badanie przyczyni się do postępu w nauczaniu języków obcych na świecie – mówi Piotr Majdan, Country Manager Education First w Polsce.

Wiadomo już, że posługiwanie się więcej niż jednym językiem obcym korzystnie wpływa na zdrowie człowieka. Z badań naukowców z Centrum Studiów nad Zdrowiem w Luksemburgu wynika, że osoby posługujące się mniej niż dwoma językami, na starość mają większe problemy z pamięcią. Dwujęzyczność może hamować pojawienie się syndromów demencji starczej. Luksemburscy naukowcy dowiedli, że osoby korzystające z przynajmniej trzech języków obcych, rzadziej zmagały się z problemami poznawczymi, niż osoby dwujęzyczne. Poligloci aż trzykrotnie rzadziej doświadczali deficytów poznawczych.

Ponadto badanie naukowców z York University w Toronto wykazało również, że języki obce usprawniają umysł,  zapobiegają takim schorzeniom, jak Alzheimer, a w dodatku opóźniają demencję o około pięć lat względem osób, które znają wyłącznie rodzimy język. Badanie to przeprowadzono na grupie 450 osób cierpiących na chorobę Alzheimera, z których 250 badanych posługiwało się dwoma językami. U grupy pacjentów, która korzystała z języka obcego, wystąpienie schorzenia nastąpiło zdecydowanie później niż u pozostałych. Każde wypowiadane słowo sprawia, że umysł dokonuje selekcji i przyporządkowuje je do odpowiedniego, znanego człowiekowi języka. Mózg przyzwyczajony do częstszego przełączania funkcji poznawczych, może dobrze funkcjonować dłużej niż ten, którego elastyczność nie była systematycznie ćwiczona.

„Nauka języków obcych jest niezbędna, żeby móc uczestniczyć w globalnej społeczności” – mówi dr Christopher McCormick, wiceprezes EF do spraw naukowych. „Jesteśmy niezmiernie zadowoleni ze współpracy z dr Kuniyoshim Sakaim i Uniwersytetem w Tokio. Wierzymy, że nasz wspólny projekt badawczy przyczyni się do jeszcze większego zrozumienia mechanizmu związanego z przyswajaniem drugiego języka”.

Początkowe fazy projektu Education First i Uniwersytetu Tokijskiego będą obejmowały zbadanie anatomii mózgu i jego wydolności podczas przyswajania drugiego języka. Wykorzystana zostanie do tego technologia magnetycznego rezonansu (MRI). Badanie zostanie przeprowadzone na grupie osób uczących się języków obcych w rodzimych krajach i za granicą.

Posługiwanie się językiem jest jedną z kilku wyjątkowych umiejętności ludzkich. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Education First, która pozwoli nam zgłębić wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania mózgu, jakimi rządzi się trwający przez całe życie rozwój człowieka na płaszczyźnie lingwistyczno-humanistycznej” –  mówi dr Kuniyoshi Sakai z Uniwersytetu w Tokio.

źródło: Education First