Urząd patentowy: Wynalazcy patentują elektronicznie. Blisko 3000 wniosków o ochronę własności intelektualnej złożono w Urzędzie Patentowym RP drogą elektroniczną w okresie od lutego do maja. Za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych, uruchomionej przez urząd w lutym tego roku,  składany jest już co trzeci wniosek o ochronę patentową wynalazków. Ponadto rejestrację wzorów przemysłowych i użytkowych czy znaków towarowych, a także walidację patentów europejskich. 

Od momentu uruchomienia Platformy Usług Elektronicznych (5 lutego) do maja, mimo obostrzeń związanych z epidemią COVID-19,  Urząd Patentowy RP przyjął w 7658 wniosków o ochronę wynalazków, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych oraz uznanie patentów europejskich. Ponad 36% (2777) tych wniosków zostało złożonych drogą elektroniczną. 

Urząd patentowy: Wynalazcy patentują elektronicznie-czterech mężczyzn ogląda strony w tablecie
Urząd patentowy: Wynalazcy patentują elektronicznie

Innowatorzy, ale także menadżerowie prowadzący codzienny biznes pragną przede wszystkim skupić się na realizacji własnych celów, rozwoju firmy, pozyskiwaniu klientów. Dla innowatorów najważniejsze jest  wymyślanie rozwiązań, których dziś lub przyszłości może potrzebować rynek. Wszelkie uciążliwości czy oczekiwania formalne postrzegane są jako te, które zajmują czas i nie wspierają ich wysiłków – mówi dr Barbara Stepnowska, dyrektor MBA na Politechnice Gdańskiej oraz autorka programu Innovation Sqauad, wspierającego wypracowywanie innowacyjnych rozwiązań w biznesie oraz innowacji społecznych.

Wniosek o patent bez wychodzenia z domu 

Urząd Patentowy RP umożliwił zgłaszanie wniosków o ochronę własności intelektualnej drogą elektroniczną w lutym bieżącego roku. Zbudowana przez firmę S&T Platforma Usług Elektronicznych pozwala na elektroniczną obsługę zgłoszeń o udzielenie ochrony dla wynalazku, znaku towarowego, wzoru użytkowego i przemysłowego. Ponadto ułatwia rejestrowanie wniosków o uznanie patentu europejskiego. 

Cyfryzacja w obszarze ochrony własności intelektualnej ma głęboki sens. Dzięki niej bowiem cały proces obsługi zgłoszeń przebiega szybciej, sprawniej i bezpieczniej. W obliczu epidemii koronawirusa, bardzo istotny stał się ten ostatni element, czyli bezpieczeństwo. – mówi Michał Wilbrandt z S&T, szef działu aplikacji dedykowanych odpowiedzialny za rozwiązania dla administracji publicznej.

Pół miliona dokumentów przeniesionych w cyfrowy świat

Platforma Elektroniczna umożliwia również m.in dostęp do elektronicznych rejestrów Urzędu Patentowego. Informuje użytkowników o zbliżającym się terminie wygaśnięcia ochrony znaku towarowego. Ponadto udostępnia odpowiednie narzędzia do przedłużenia jego ochrony i wniesienia stosownych opłat. Zasilenie platformy odpowiednimi zasobami wymagało przeprowadzenia digitalizacji ponad 500 tys. dokumentów i rejestrów prowadzonych wcześniej w formie papierowej. 

Platformę Usług Elektronicznych wdrożyła firma S&T. W ramach projektu spółka dostarczyła oprogramowanie oraz infrastrukturę teleinformatyczną i przeprowadziła integrację z już istniejącymi systemami teleinformatycznymi UP RP.
S&T świadczy też usługi gwarancyjnych i asystę techniczną oraz organizację szkoleń e-learningowych dla administratorów i użytkowników platformy. 

Źródło: infowire.pl