Sztuczna inteligencja na Uniwersytecie Warszawskim. W sierpniu Uniwersytet Warszawski i będąca światowym liderem w badaniach nad sztuczną inteligencją firma DeepMindpodpisały umowę o współpracy. W jej ramach DeepMind sfinansuje dwa stypendia dla studentek Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Sztuczna inteligencja (SI, ang. Artificial Intelligence) jest działem informatyki inspirowanym przez badania nad ludzkim umysłem.

Sztuczna inteligencja używana jest przy automatycznym tłumaczeniu tekstu czy przy rozpoznawaniu obrazu. Ponadto osiąga lepsze niż człowiek wyniki w grach planszowych, takich jak go i szachy. Program stypendialny DeepMind umożliwia utalentowanym osobom –z grup niedostatecznie reprezentowanych w obszarze SI, w tym kobietom – rozpoczęcie studiów na wiodących uczelniach. Zapewnia także opiekę naukową. Innymi słowy dzięki podpisanej umowie między UW a DeepMindw roku akademickim 2020/2021 zostaną przyznane dwa stypendia. Pokryją one koszty studiów magisterskich na kierunku informatyka na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Otrzymają je kobiety.

Razem na rzecz rozwoju sztucznej inteligencji

Bardzo się cieszymy, że dzięki finansowaniu DeepMind będziemy mogli uruchomić istotny program stypendialny. Nasz wydział chce likwidować bariery stojące przed kobietami w informatyce. Przede wszystkim stypendia, to kolejna inicjatywa obok szkoły letniej Eastern European MachineLearning (EEML), w której uczestniczą nasi pracownicy i studenci. Wspiera ona kształcenie w obszarze SI –mówi prof. Paweł Strzelecki, dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki.

Obum Ekeke, odpowiedzialny w DeepMind za partnerstwa edukacyjne i współpracę z uczelniami, dodaje:

W DeepMind troszczymy się o to, żeby SI była technologią, która przynosi korzyści wszystkim. Chcemy umożliwić osobom pochodzącym z różnych środowisk, mającym różne doświadczenia i perspektywy udział w rozwoju sztucznej inteligencji. Usuwając bariery finansowe i zapewniając mentoring najlepszych badaczy sztucznej inteligencji na świecie, mamy nadzieję pomóc w kształceniu nowego pokolenia liderów zajmujących się problematyką sztucznej inteligencji. Ponadto cieszymy się, że możemy powitać pierwszą grupę stypendystów DeepMind na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendia zostaną przyznane dwóm wybranym studentkom, które w latach 2020-2022 będą odbywały studia magisterskie na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Źródło: UW