Gigantyczna inwestycja w czyste powietrze na Dolnym Śląsku. Mimo wyjątkowego, podporządkowanemu procedurom epidemicznym roku, KGHM rozpoczyna zgodnie z planem kolejną ważną dla środowiska inwestycję w Hucie Miedzi Legnica. Na budowie innowacyjnej Instalacji Oczyszczania Gazów Poprocesowych powstały już fundamenty. Instalacja, która zmniejszy zanieczyszczenia nawet o 99 proc., będzie gotowa w przyszłym roku.

Innowacyjna instalacja

Nowa instalacja w Hucie Miedzi Legnica przejmie wstępnie oczyszczone gazy technologiczne i skieruje je do istniejącej wieży absorpcyjnej SO2. Stamtąd opary o znikomej zawartości zanieczyszczeń będą emitowane do atmosfery. W gazie będzie jedynie tlen, azot, woda, dwutlenek węgla i odrobina dwutlenku siarki. Ponadto docelowo inwestycja zmniejszy ładunek resztkowych zanieczyszczeń aż o 99 proc. 

Gigantyczna inwestycja w czyste powietrze na Dolnym Śląsku- fragment rozpoczętej budowy instalacji oczyszczania gazów poprocesowych.
Gigantyczna inwestycja w czyste powietrze na Dolnym Śląsku

Inwestycja zgodna z europejskimi normami

Instalacja przede wszystkim pozwoli przerabiać w hucie różnego rodzaju koncentraty w najwyższym reżimie środowiskowym. Jest to jeden z elementów programu BATAS, w którym dostosowane są instalacje do wymogów środowiskowych. To przełomowa inwestycja, nie tylko w Hucie w Legnicy, ale w całym KGHM.

Instalacja będzie się składała z dwóch elektrofiltrów mokrych w pierwszym stopniu oczyszczania, dwóch w drugim stopniu oraz wieży kalomelowej. Inwestycja powstaje we współpracy ze spółką KGHM, BIPROMET. Instalacja będzie dodatkowym węzłem w istniejącym w hucie ciągu technologicznym odsiarczania Solinox. Jej głównie zadanie to doczyszczenie gazów.

Budowa w liczbach

Wymiary fundamentu – 31,8 x 31,8 m

Beton zużyty do budowy fundamentów – 1280 m3

Wysokość instalacji – 31 m

Źródło: KGHM