Departament Instrumentów Wsparcia uprzejmie informuje, iż z dniem 22 lipca 2015 r. wznawia nabór wniosków o dofinansowanie kosztów realizacji branżowych projektów promocyjnych na 2015 rok, w ramach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1571).

źródło: Ministerstwo Gospodarki