Komisja Europejska poinformowała, że w Unii Europejskiej  to polscy przedsiębiorcy są najbardziej zadowoleni z elektronicznych usług wdrażanych przez polską Służbę Celną.

Tak wynika z opublikowanego w październiku Raportu KE:  Flash Eurobarometer 399 “The electronic customs implementation in the European Union*”. Przedsiębiorcy najbardziej docenili Służbę Celną w kategorii wpływu usług elektronicznych na uproszczenie procedur celnych oraz spowodowanie obniżenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw. W tych dwóch kategoriach Polska znalazła się na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej.  Polscy przedsiębiorcy uważają także, że dzięki wdrożeniu elektronicznych usług przez Służbę Celną stają się coraz bardziej konkurencyjni, mogą rozszerzać asortyment działalności oraz łatwiej wchodzić na inne rynki.

Służba Celna konsekwentnie aktywnie wspiera przedsiębiorców oraz podnosi standardy obsługi klienta (także poprzez zwiększenie dostępności e-usług).  Są to nadrzędne cele strategiczne Służby Celnej. Także jednym z priorytetów określonych przez wiceministra finansów, szefa Służby Celnej Jacka Kapicę na najbliższe lata jest ułatwianie legalnej działalności gospodarczej i usuwanie barier biurokratycznych.  Efektem wspierania przedsiębiorczości są nowe elektroniczne usługi i ułatwienia dla przedsiębiorców wprowadzone przez Służbę Celną w ostatnich latach. Wśród najistotniejszych usług dla przedsiębiorców z wykorzystaniem technologii informatycznych można wymienić:

– Upowszechnienie elektronicznych zgłoszeń celnych. 100% zgłoszeń celnych w eksporcie, imporcie i tranzycie  składanych jest w formie elektronicznej.
– Wdrożenie elektronicznego systemu obsługi dokumentów TAX FREE.
– E-booking BUS.  To elektroniczna rezerwacja czasu odprawy granicznej zorganizowanych grup podróżujących autobusami i busami.
– Upowszechnienie składania deklaracji Intrastat w formie elektronicznej. Już ponad 92% deklaracji składanych jest on-line.
– Uruchomienie Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw polegającego na elektronicznej odprawie celnej towaru w wyznaczonym oddziale celnym przy jednoczesnej możliwości dostarczenia towaru do dogodniejszego miejsca.
– E-załączniki.  Jest to możliwość załączania w formie elektronicznej dokumentów towarzyszących zgłoszeniu celnemu (np. świadectwa, koncesje, certyfikaty).

W 2015 r Służba Celna planuje pilotażowe wdrożenie usługi e-booking TRUCK polegającego na możliwości zarezerwowania on-line czasu odprawy granicznej ciężarówek.

źródło: Ministerstwo Finansów