Norwegia i UE podjęły decyzję w kwestii kolejnego wkładu ze strony Norwegii w społeczną i gospodarczą spójność Europy. 
Norwegia przeznaczy ok. 3,3 mld koron rocznie (tj. 388 mln euro) na rzecz piętnastu mniej zamożnych krajów UE. Umowa obejmuje okres od 2014 do 2021. Podniesienie tej kwoty jest skutkiem wyrównania o poziom inflacji poprzedniej wysokości dotacji, ustalonej w umowie z 2009 roku.

Istnieje wiele wyzwań w Europie, z którymi boryka się obecnie szereg krajów lub nawet całych regionów i które wymagają wysiłku ponad granicami.  Ustanowiony ma zostać  tzw. regionalny fundusz w wys. ok. 850 mln koron. Celem funduszu będzie wspieranie właśnie takich inicjatyw i działań. Korzystające z w/w pomocy kraje niekoniecznie muszą być członkami UE, co otworzy drogę do współpracy takim krajom, jak np. Ukraina i Mołdawia.

Jest to bardzo dobre porozumienie. Fundusze norweskie i fundusze EOG przyczynią się do wzrostu i rozwoju w krajach europejskich, które są dla Norwegii najważniejszym rynkiem eksportowym. Jednocześnie umożliwiają wielu norweskim przedsiębiorcom, naukowcom, władzom lokalnym, partnerom społecznym i organizacjom pozarządowym uczestnictwo w programach i projektach prowadzonych we współpracy z krajami UE”, powiedział norweski Minister ds. EOG i UE Vidar Helgesen.

Fundusze norweskie i EOG – fakty

Wsparcie udzielane jest za pomocą dwóch mechanizmów finansowych, które składają się na fundusze norweskie i EOG. Jeden z nich finansowany jest tylko przez Norwegię (fundusze norweskie) i wynosi 179,1mln euro rocznie w okresie od 2014 do 2021. Drugi mechanizm (fundusze EOG) wynosi 221,2 mln euro rocznie (w tym samym okresie) i obejmuje wsparcie udzielane przez Islandię i Liechtenstein na łączną kwotę 4% ogólnej sumy. Pozostałe 96% pokrywa Norwegia.

Źródło: amb-norwegia.pl oraz SPCC