PARP ogłosiła przedłużenie naboru wniosków do projektu „Polski Most Krzemowy” do 15 grudnia 2014 r. Projekt oferuje wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w rozwoju działalności na rynku Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Celem projektu jest powiązanie polskich firm z branż nowych technologii z przedsiębiorcami , inwestorami oraz doradcami działającymi w Dolinie Krzemowej w USA – jednym z głównych światowych ośrodków innowacji – a tym samym ułatwienie im dostępu do finansowania zewnętrznego i stworzenia sieci kontaktów branżowych.

W ramach trzech etapów projektu oferujemy:

1. Udział w szkoleniu na temat warunków podejmowania współpracy gospodarczej na rynku Stanów Zjednoczonych i zasad działania w środowisku Doliny Krzemowej (pierwszy etap – 8 godzin szkoleniowych);

2. Możliwość opracowania strategii marketingowej firmy na rynek amerykański we współpracy z ekspertami wiodącej instytucji akceleracyjnej (drugi etap – 5-dniowe warsztaty);

3. W Dolinie Krzemowej: konsultacje doradcze, szkoleniowe i mentorskie z wybranymi przez siebie specjalistami, udział w sesjach prezentacyjnych dla inwestorów i partnerów oraz spotkaniach B2B i B2C (trzeci etap – usługi o wartości 55 tys. zł na firmę). Wsparcie w ramach projektu udzielane jest w formie pomocy de minimis.

źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości