Home Unia Europejska Nabór do Mostu Krzemowego przedłużony

Nabór do Mostu Krzemowego przedłużony

PARP ogłosiła przedłużenie naboru wniosków do projektu „Polski Most Krzemowy” do 15 grudnia 2014 r. Projekt oferuje wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w rozwoju działalności na rynku Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Celem projektu jest powiązanie polskich firm z branż nowych technologii z przedsiębiorcami , inwestorami oraz doradcami działającymi w Dolinie Krzemowej w USA – jednym z głównych światowych ośrodków innowacji – a tym samym ułatwienie im dostępu do finansowania zewnętrznego i stworzenia sieci kontaktów branżowych.

W ramach trzech etapów projektu oferujemy:

1. Udział w szkoleniu na temat warunków podejmowania współpracy gospodarczej na rynku Stanów Zjednoczonych i zasad działania w środowisku Doliny Krzemowej (pierwszy etap – 8 godzin szkoleniowych);

2. Możliwość opracowania strategii marketingowej firmy na rynek amerykański we współpracy z ekspertami wiodącej instytucji akceleracyjnej (drugi etap – 5-dniowe warsztaty);

3. W Dolinie Krzemowej: konsultacje doradcze, szkoleniowe i mentorskie z wybranymi przez siebie specjalistami, udział w sesjach prezentacyjnych dla inwestorów i partnerów oraz spotkaniach B2B i B2C (trzeci etap – usługi o wartości 55 tys. zł na firmę). Wsparcie w ramach projektu udzielane jest w formie pomocy de minimis.

źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości