Firma Worldline,  europejski lider branży płatności i obsługi transakcji, podpisała umowę z Komisją Europejską w sprawie projektu Bloomen – „Blockchain w nowej erze media experience”.

Celem projektu Bloomen – stworzonego z myślą o mediach i wartościowych treściach – jest rozszerzenie wykorzystania technologii blockchain na różne rodzaje transakcji wykonywanych przez użytkowników sieci, a także wprowadzenie innowacyjnego sposobu tworzenia treści oraz ich udostępniania, spersonalizowanej konsumpcji, monetyzacji i ochrony prawami autorskimi.

W projekcie Bloomen technologia blockchain będzie wykorzystywana przede wszystkim do tworzenia rozproszonych baz danych z informacjami  prawach autorskich, szybkich mikropłatności oraz zapewnienia przejrzystości w zarządzaniu prawami autorskimi i zarabianiu na treściach.

W ramach projektu powstaną innowacyjne usługi dla branży medialnej,  jego wyniki zostaną ocenione w trzech pilotażowych obszarach:

  1. Treści i informacje tworzone przez użytkowników, udostępnianie, prawa autorskie i monetyzacja w mediach społecznościowych z wykorzystaniem technologii blockchain.
  2. Transmisja treści cyfrowych w branży muzycznej na otwartych rynkach z wykorzystaniem technologii blockchain.
  3. Dostarczanie treści za pośrednictwem WebTV oraz paywalle oparte na kryptowalutach.

Projekt Bloomen jest prowadzony konsorcjum złożone z siedmiu organizacji, których pracę koordynuje Worldline Iberia. W projekt zaangażowane są dwie linie biznesowe Worldline:

  1. Financial Processing & Software Licensing – w działaniach związanych z technologią blockchain oraz aplikacjami do mikropłatności.
  2. Mobility & e-Transactional Services (za pośrednictwem Centrum Kompetencji Mobilnych) – w zakresie wszelkich działań związanych
    z aplikacjami mobilnymi i portfelem elektronicznym obsługującym technologię blockchain, który będzie również uwzględniony przy rozwoju biznesowej strony projektu.

Projekt zainaugurowano 20 i 21 września. W uroczystości oprócz przedstawicieli Komisji Europejskiej wzięli udział wszyscy partnerzy zaangażowani w inicjatywę: Politechnika Narodowa w Atenach (Grecja), Deutsche Welle (Niemcy), BMAT (Hiszpania), Fundacja Kendra (Wielka Brytania), Centrum Technologiczne w Atenach (Grecja) i Antenna (Cypr).

– Jesteśmy niezwykle dumni z tego, że Komisja Europejska wybrała nas do kierowania projektem Bloomen” – powiedział Santi Ristol, dyrektor ds. Rozwiązań mobilnych i e-transakcji w Worldline Iberia. Wykorzystanie technologii blockchain do lepszej ochrony mediów i ich praw autorskich oraz powiązanie z tym płatności wesprze media i twórców treści. Spodziewamy się, że pierwsza faza projektu – określenie architektury Bloomen – zakończy się w połowie 2018 roku – zapowiedział.

– Projekt Bloomen podejmuje wyzwanie wprowadzenia technologii blockchain do branży medialnej, aby przynieść korzyści Europejczykom oraz branży kulturalnej i kreatywnej. Życzę powodzenia członkom konsorcjum w osiągnięciu ich ambitnych celów” ­– dodał Rapolas Lakevicius, urzędnik ds. programu w Komisji Europejskiej.