Slim VAT z podpisem prezydenta. Ustawa o Slim VAT znosi zbędne i nadmiarowe obowiązki utrudniające prowadzenie działalności. Przede wszystkim zmiany zostaną wprowadzone w czterech najważniejszych obszarach, tj. prostsze fakturowanie, ułatwienia dla eksporterów, wspólne zasadny przeliczania kursów walut w VAT i PIT/CIT oraz pakiet korzyści finansowych dla przedsiębiorców.

  • Podpisana przez prezydenta RP ustawa zawiera rozwiązania upraszczające i unowocześniające rozliczanie VAT przez podatników.
  • Slim VAT jest programem pilotażowym, powstał w dialogu z przedsiębiorcami.
  • Jest odpowiedzią na postulaty rynku i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu.
Slim VAT z podpisem prezydenta - Pióro piszące na kartce papieru.
Slim VAT z podpisem prezydenta

Ponadto oprócz powyższych ułatwień w podpisanej ustawie wprowadzono przepisy doprecyzowujące wybrane elementy konstrukcji VAT, m.in. w zakresie WIS, JPK, tzw. białej listy podatników i kas rejestrujących.

Zmianie uległy również ramy systemu zwrotu podatku podróżnym. Zmierzają one w kierunku wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE oraz elektronicznego potwierdzania wywozu towarów.

Poza zmianami w zakresie VAT przedłużono zwolnienia od akcyzy samochodów osobowych stanowiących pojazd hybrydowy. Wydłużeniu uległ również termin, w którym wierzyciel, będący naczelnikiem urzędu skarbowego dokonuje wprowadzenia do Rejestru Należności Publicznoprawnych określonych ustawą danych.

Szczegółowe informacje na temat rozwiązań znajdują się na stronie MF:

Nowe rozwiązania zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie w innych terminach. To m.in. zmiany wprowadzane w Tax Free.

Źródło: gov.pl

Przeczytaj także: E-faktura ułatwi prowadzenie biznesu

E-faktura ułatwi prowadzenie biznesu. Ministerstwo Finansów pracuje nad tym, by mechanizm wystawiania faktur był bardziej przyjazny i poprzez określoną strukturę e-faktury, ułatwiał prowadzenie biznesu. To ważne także teraz, w czasie pandemii.

  • E-faktura to kolejny etap wdrażania pionierskich e-usług administracji, ułatwiających rozliczenia między firmami i zapewniających im bezpieczeństwo rozliczeń.
  • Takie działania są kluczowe dla szybkiej i sprawnej identyfikacji oszustw podatkowych, zwłaszcza karuzel VAT.
  • E-faktury będą stanowić rodzaj faktur elektronicznych, wystawianych i otrzymywanych za pośrednictwem centralnej bazy e-faktur – Krajowego Systemu e-faktur (KSeF).
  • Projekt ustawy już niebawem trafi do konsultacji publicznych.