Płatności bezgotówkowe przyszłością gospodarki. Porozumienie dotyczące upowszechniania płatności bezgotówkowych w Polsce podpisali: minister Tadeusz Kościński, prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz, Jakub Kiwior, dyrektor zarządzający w Europie Środkowowschodniej w imieniu Visa Europe, Bartosz Ciołkowski – dyrektor generalny w Polsce, Czechach i Słowacji w imieniu Mastercard Europe oraz prezes zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa Mieczysław Groszek.

  • 30 września minister finansów Tadeusz Kościński oraz przedstawiciele Związku Banków Polskich, organizacji płatniczych i Fundacji Polska Bezgotówkowa podpisali porozumienie w sprawie współpracy przy upowszechnianiu płatności bezgotówkowych.
  • Dokument zakłada kontynuację Programu Polska Bezgotówkowa, którego celem jest rozwój sieci akceptacji płatności bezgotówkowych, m.in. przez finansowanie terminali płatniczych dla przedsiębiorców.
  • Dokument pozwoli na przedłużenie finansowania terminali na rzecz podmiotów z sektora publicznego co najmniej do 31 grudnia 2025 r.
Płatności bezgotówkowe przyszłością gospodarki -Minister finansów Tadeusz Kościński podpisuje porozumienie
Płatności bezgotówkowe przyszłością gospodarki

Podpisana umowa zastąpi porozumienie zawarte w 2017 r. przez Ministerstwo Rozwoju, Visa, Mastercard oraz Związek Banków Polskich, na podstawie którego utworzono Fundację Polska Bezgotówkowa i uruchomiono Program Polska Bezgotówkowa.

Program Polska Bezgotówkowa

Program to unikatowa inicjatywa rynkowa w skali świata. Dzięki niemu do 30 września 2020 r. dofinansowanie do uruchomienia płatności bezgotówkowych otrzymało 235 tys. podmiotów w Polsce. To blisko 50% instytucji, w których odbywają się płatności bezgotówkowe. Zainstalowano ponad 325 tys. terminali, co oznacza, że prawie co trzeci terminal w Polsce funkcjonuje dzięki wsparciu Programu. Za pośrednictwem tych terminali do 31 sierpnia 2020 r. zrealizowano 355 mln transakcji na łączną kwotę ponad 19 mld zł. W ten sposób Program przyczynił się do zmniejszenia skali wykluczenia finansowego i cyfrowego zarówno wśród przedsiębiorców, jak i konsumentów.

Płatności bezgotówkowe coraz popularniejsze

Pandemia spowodowała, że Polacy jeszcze mocniej docenili korzyści płynące z możliwości zapłaty za towary i usługi w formie bezgotówkowej. Pewne nawyki, które ostatnie miesiące utrwaliły, zostaną z nami już na zawsze. Branża płatności bezgotówkowych jest ważna dla gospodarki, bo jest nowoczesna, wspiera cyfryzację przedsiębiorstw i jednocześnie pomaga ograniczać koszty obsługi gotówki. Rozwój obrotu bezgotówkowego jest uwarunkowany dostępem do nowoczesnych technologii cyfrowych. Te z kolei decydują o innowacyjności i konkurencyjności gospodarki oraz wspierają jej zrównoważony rozwój.

Korzyści z cyfrowych płatności

Z badań prowadzonych przez Fundację wynika, że 60% przedsiębiorców nie zdecydowałoby się na prowadzenie firmy bez oferowania płatności bezgotówkowych. Przedsiębiorcy podkreślają też znaczenie oczekiwań konsumentów, którzy w punktach handlowo-usługowych dopytują o możliwość płatności kartą. Płatności cyfrowe przynoszą korzyści obywatelom, przedsiębiorstwom, rządom i gospodarkom. Rozwiązania z tego obszaru pobudzają wzrost gospodarczy, zwiększają wpływy podatkowe i ograniczają szarą strefę. Program Polska Bezgotówkowa jest więc doskonałym przykładem tego, jak sektor prywatny działa na rzecz rozwoju e-państwa i cyfryzacji gospodarki. Ważne jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, a program ułatwia im adaptację i wznowienie działalności w nowej cyfrowej rzeczywistości.


Efektywny system płatniczy jest krwiobiegiem gospodarki, a im dalej postępuje jej cyfryzacja, tym bardziej rozwiązania bezgotówkowe wspierają jej rozwój. Ostatnie miesiące przyniosły znaczną zmianę w preferencjach konsumentów, którzy coraz częściej rezygnują z gotówki. Ale sama chęć płacenia kartą nie wystarczy, jeśli sprzedawca nie ma terminala. Dlatego potrzebny jest dalszy rozwój sieci akceptacji płatności bezgotówkowych. Mastercard wspólnie z partnerami z sektora publicznego i branży finansowej będzie mógł nadal wspierać program Polska Bezgotówkowa.

Już 1 mln terminali w Polsce

Przede wszystkim przez 3 lata działalności Fundacji udało się niemal podwoić liczbę terminali płatniczych w Polsce. W IV kwartale 2016 r. było ich 536 tys., obecnie jest ich na rynku nieco ponad milion. Nadal jest jednak w Polsce wiele białych plam w dostępie do płatności bezgotówkowych. Sieć akceptacji nie jest wystarczająca i wymaga dalszej rozbudowy. Liczba terminali na 1000 mieszkańców (24) jest poniżej średniej europejskiej.

Źródło: gov.pl