Jeśli faktura zakupu gdzieś się zawieruszy, możemy wystąpić do sprzedawcy o duplikat. Jeśli pierwotny dokument nigdy do nas nie dotarł, odliczenie VAT-u będzie możliwe dopiero wtedy, kiedy dostaniemy jego duplikat. Ma on bowiem moc prawną równą fakturze pierwotnej i stanowi na równi z nią podstawę do odliczenia podatku.

Jeśli faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie, podatnik lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia wystawia ją ponownie. Tym razem powinna ona zawierać wyraz „DUPLIKAT” oraz datę jego wystawienia (art. 106l ustawy o VAT). W zależności od tego, u kogo dokument się zagubił, duplikat faktury wystawia się zgodnie z danymi zawartymi w fakturze, którą dysponuje nabywca lub na wniosek nabywcy zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej u sprzedawcy.

Zakładając jednak, że to nabywca nie posiada faktury zakupu, rodzi się problem wybrania prawidłowego momentu odliczenia naliczonego VAT-u.

Odliczenie podatku po spełnieniu warunków

Z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty VAT-u należnego o kwotę VAT-u naliczonego przysługuje wówczas, gdy odliczenia tego dokonuje czynny podatnik VAT oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Natomiast, co do momentu odliczenia, VAT-owiec może go dokonać dopiero w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabywanych rzeczy czy usług oraz w którym otrzymał fakturę dokumentującą zakup (art. 86 ust. 10 i ust. 10b pkt 1 ww. ustawy). Ale jeśli nie odliczy wtedy, może odliczyć również w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Kiedy powstaje obowiązek w VAT-cie? – zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy VAT-owskiej z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

W której deklaracji zatem można dokonać odliczenia VAT-u z faktury zakupowej, jeśli przedsiębiorca będący czynnym VAT-owcem rozliczającym się w systemie miesięcznym, otrzymał dostawę towarów w październiku 2014 r., z powodu braku przesłania przez kontrahenta faktury wystawionej w październiku wystąpił o jej duplikat i otrzymał go w lutym 2015 r. i w również w lutym 2015 r. zapłacił za dostawę?

Moment otrzymania duplikatu

Z m.in. taką wątpliwością zwrócił się do fiskusa VAT-owiec dostarczający materiały do działalności produkcyjnych swoich kontrahentów. Przedsiębiorca przypuszczał, że skoro – zgodnie z przytoczonym wyżej art. 19a ust. 1 – obowiązek podatkowy powstał w październiku 2014 r., ale duplikat faktury październikowej dostał dopiero w lutym 2014 r., odliczenia będzie mógł dokonać właśnie w lutym 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 15 maja 2015 r. o sygn. IBPP2/4512-136/15/IK przyznał wnioskodawcy rację. Fiskus podkreślił, że w przypadku otrzymania faktury z opóźnieniem w stosunku do daty powstania obowiązku podatkowego dla czynności, którą dokumentuje, odliczenie VAT-u w niej zawartego będzie mogło nastąpić dopiero po otrzymaniu tej faktury, nawet jeśli pomiędzy datą obowiązku podatkowego a otrzymaniem faktury minęło więcej niż trzy miesiące. Ponadto możliwość odroczenia odliczenia podatku naliczonego do dwóch okresów sprawozdawczych, o których mowa w art. 86 ust. 11 ustawy, będzie odnosiła się do daty początkowej, którą określi się datę faktycznego otrzymania faktury.

Zatem w przypadku opisanej dostawy z października, prawo przedsiębiorcy do obniżenia VAT-u należnego o VAT naliczony powstanie w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, ale nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym dotrzymał on duplikat faktury

 

autorka: Katarzyna Miazek, Tax Care