Specjalizacja izb skarbowych wchodzi w życiu już w przyszłą środę. Będzie też nowy wzór wniosku o interpretację indywidualną, zaś opłaty za wnioski będzie można wnosić wyłącznie przelewem. Podatnicy swoje wątpliwości z zakresu prawa podatkowego od 1 lipca 2015 r. będą kierować do kilku izb.

Zmieniają się właściwości miejscowe i przedmiotowe izb skarbowych, które wydają interpretacje podatkowe. Każda z pięciu izb od 1 lipca br. będzie specjalizować się w wydawaniu interpretacji konkretnych ustaw. Konsekwencją przetasowania zadań i nadania izbom specjalizacji są przesunięcia we właściwościach miejscowych poszczególnych izb.

Do 30 czerwca br. pięć izb skarbowych załatwia wszystkie sprawy „swoich” podatników. Od lipca br. wątpliwości dotyczących CIT-u nie przyjmie już izba łódzka. W przypadku VAT-u obowiązki np. Izby Skarbowej w Łodzi dotyczące wniosków podatników z województwa opolskiego przejmie izba poznańska. Z kolei podatnikami PIT-u z województwa podkarpackiego zamiast izby katowickiej zacznie się opiekować Izba Skarbowa w Bydgoszczy. Właściwości urzędów obowiązujące od 1 lipca zawiera poniższa tabela.

Adresaci wniosków – właściwi Dyrektorzy Izb Skarbowych

 

Podatnik z firmą w województwie:

Zakres wątpliwości podatnika
 

VAT

 

PIT

 

CIT

Inne, np. podatek od spadów i darowizn
kujawsko-pomorskim, podlaskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim Bydgoszcz Bydgoszcz Bydgoszcz Katowice
wielkopolskim, lubuskim Poznań Poznań Poznań Katowice
dolnośląskim Poznań Poznań Katowice Katowice
lubelskim, łódzkim, świętokrzyskim Łódź Łódź Katowice Katowice
małopolskim Katowice Katowice Katowice Katowice
opolskim Poznań Łódź Katowice Katowice
podkarpackim Katowice Bydgoszcz Katowice Katowice
śląskim Katowice Łódź Katowice Katowice
mazowieckim i poza terytorium Polski Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa
brak możliwości ustalenia właściwości Warszawa Warszawa Warszawa Katowice

 

Tabeli nie trzeba się jednak uczyć na pamięć. W szybkim znalezieniu adresata wniosku pomoże nowy jego nowy wzór ORD-IN. W części A.2. nowego wniosku znajduje się odwołanie do jego ostatniej strony, na której zamieszczone jest podobne zestawienie, jak powyższe. Nowy wzór stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczania opłaty od wniosku (Dz.U. z 2015 r. poz. 644).

 40 zł przelewem

40 zł należne za każdy przedstawiony we wniosku o interpretacje indywidualną stan faktyczny od 1 lipca br. podatnicy będą regulować wyłącznie elektronicznie – przelewem na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego. Jeszcze do końca czerwca br. można to robić w kasie urzędu. Numery kont fiskusa pozostają te, co do tej pory.

Dane do przelewu

Adres organu Nr konta
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała

 

68 1010 1212 0010 3622 3100 0000

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku

ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock

 

31 1010 1010 0166 4922 3100 0000

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu

ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

 

52 1010 1078 0040 6622 3100 0000

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie

ul. Dekana 6,64-100 Leszno

 

29 1010 1469 0032 6122 3100 0000

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski

 

87 1010 1371 0005 2122 3100 0000

 

Nie zmienia się również termin dokonania opłaty. Przelew trzeba zrobić najpóźniej 7 dnia od dnia złożenia wniosku.

 

autorka: Katarzyna Miazek, Tax Care