Pierwszego listopada jak w każde święta ludzie wydają więcej, jest to wystarczająco dobry powód aby sobie dorobić.  Wbrew utartym opiniom, aby coś sprzedawać nie trzeba od razu zakładać własnej działalności gospodarczej.

Jeżeli wyhodujemy kwiaty na własnym ogródku i zdecydujemy się sprzedawać rośliny w okresie świąt, nie musimy tego zgłaszać. Taka działalność jest zgodna z prawem i nie podlega opodatkowaniu. Jeśli jednak sami nie wyhodujemy roślin, lecz odkupimy je od drugiej osoby i będziemy sprzedawać z zyskiem, może to być uznane za działalność usługową. W takim przypadku należy rozliczyć się z Państwem. Podatkowi dochodowemu nie podlegają zakupione kwiaty, których okres wzrostu przekroczył miesiąc od dokonania zakupu.

Każdy jednak kto chce handlować przy cmentarzach, musi uiścić opłatę targową pobieraną przez gminę. Wysokość opłaty zależy od miejscowości, jednak nigdy kwota ta nie może przekroczyć kwoty 762,62zł za dzień. Przed przystąpieniem do pracy należy również ubiegać się o pozwolenie w miejscach do tego przeznaczonych. W innym wypadku może to skutkować karą grzywny do 5 tys.