Choć wypadki w kopalniach zdarzają się na szczęście coraz rzadziej to jednak z danych GUS wynika, że górnik to zawód najwyższego ryzyka. Osoby ranne w wypadkach a także rodziny ofiar powinny wiedzieć, że przysługują im odszkodowania z różnych źródeł.

Wypadki w kopalniach – dane WUG

Po ostatnim wypadku w kopalnii Wyższy Urząd Górniczy przedstawił dane dotyczące zdarzeń w kopalniach. W zeszłym roku doszło do ponad dwóch tysięcy wypadków w kopalniach. Poszkodowani w nich mogą liczyć na odszkodowanie z ZUS ale także w wielu przypadkach na odszkodownaie od pracodawcy lub ubezpieczyciela tłumaczy ekspert Votum Odszkodowania Albert Demidowski.

wypadki w kopalniach – prawa górników

Przyczyny wypadków w kopalniach

Według Wyższego Urzędu Górniczego dwie trzecie śmiertelnych i ciężkich wypadków w polskim górnictwie w zeszłym roku wynikało z ludzkich błędów. Jakie to błędy? WUG mówi o nieprzestrzeganiu podstawowych zasad i przepisów BHP oraz złej organizacji i koordynacji robót. W wyniku tych najcięższych wypadków w 2019 roku zginęły 23 osoby. Najbardziej niebespieczne są zdarzenia naturalne czylu tąpnięcia i odprężenia górotworu.

Ponadto warto zaznaczyć, że górnik to najbardziej narażony na ryzyko zawód w Polsce co potwierdzają wypowiedzi pzredstawicieli Urzędu. „Górnicy są mocno narażeni na wysiłek fizyczny, zapylenie i wysoką temperaturę. To zawód, w którym do trudnych warunków, dochodzi również stres. To sprawia, że stan zdrowia górników powinien być sprawdzany w sposób szczególny” – wskazuje WUG.