Od 1 stycznia 2016 roku na zachodniej elewacji Dworca Centralnego w Warszawie pojawi się wielkoformatowa reklama o powierzchni 420 mkw. Tym samym PKP wraca do wynajmu ściany od strony al. Jana Pawła II, która ma być jedyną tak dużą formą reklamy zewnętrznej dostępnej w ofercie komercyjnej dworca. Mimo kontrowersji towarzyszących reklamom na tym budynku, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Reklamy Wielkoformatowej zapewnia, że zarówno działania PKP, jak najemców są zgodne z polskim prawem.

Siatka, która z początkiem nowego roku powróci na elewację Dworca Centralnego od strony al. Jana Pawła II będzie miała 51 na 8,25 m. Na wielkim formacie pojawi się reklama jednej z firm telekomunikacyjnych, ale już w lutym zostanie zastąpiona inną grafiką. Ściana jest póki co zarezerwowana na cały pierwszy kwartał 2016, a wynajem ma być dostępny dla klientów przez cały rok.

Kiedy w 2011 roku znacznie większa siatka zasłoniła ścianę od strony Al. Jerozolimskich w mediach wybuchła dyskusja na temat estetycznych walorów reklamy na dworcu, zaśmiecaniu przez nią przestrzeni publicznej i psuciu wizerunku miasta. Swój sprzeciw zgłaszały ówcześnie środowiska architektoniczne i mieszkańcy, przede wszystkim jednak twórcy projektu estetyzacji dworca przed Euro 2012. W dyskusji nie zabrakło także zarzutów co do zgodności reklamy z właściwymi przepisami. Zarząd PKP zapewniał jednak, że wszelkie działania reklamowe są w całości zgodne z prawem, co miała potwierdzić kontrola przeprowadzona przez Wojewódzkiego Inspektora Budowlanego. Kontrola WIB nie wykazała jednak uchybień i ostatecznie nie nakazano usunięcia siatek. Nigdy później dworzec nie otrzymał takiego nakazu.

 Łamania prawa, które ma wynikać z działań reklamowych na budynku Dworca Centralnego w Warszawie nie dostrzega  także Joanna Szlemińska z Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Reklamy Wielkoformatowej, a jednocześnie Wiceprezes Synergic Sp. z o.o. – spółki pośredniczącej w zakupach powierzchni pod wielki format, także na budynku dworca. To do IGRW zwracają się samorządy poszukujące konsultacji przy wdrażaniu polityki reklamowej na swoim terenie. Po wejściu w życie ustawy krajobrazowej do Izby zgłaszają się także gminy przygotowujące własne kodeksy reklamowe.

Rzeczywiście, temat świeżo wyremontowanego budynku całkowicie zasłoniętego przez reklamy może wzbudzać kontrowersje, ale powtarzany jak mantra argument łamania prawa jest w tym wypadku nieprawdziwy. Wiele środowisk nadal twierdzi, że umieszczenie reklamy wielkoformatowej na budynku dworca jest naruszeniem przepisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a co za tym idzie naruszeniem prawa w ogóle. Jednak zgodnie z decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju z marca ubiegłego roku teren, na którym znajduje się dworzec jest tzw. terenem zamkniętym, wyłączonym spod władztwa planistycznego gminy. Oznacza to w tym wypadku, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obejmuje terenów dworca, z zabudowaniami włącznie. Właściwą instytucją do uzyskania zgody na powieszenie siatki jest tu wojewoda i taką zgodę PKP uzyskało w 2009 roku, kiedy dokonywano zgłoszenia remontu budynku przed Euro 2012. ­­W związku z tym zarzut bezprawnego działania jest nieuzasadniony i wprowadza opinię publiczną w błąd, z największa szkodą dla PKP. Natomiast to, że w opinii niektórych osób lub środowisk, reklamy nie spełniały ich oczekiwań estetycznych nie może dyskwalifikować możliwości wynajmu powierzchni przez niezależny podmiot – mówi Joanna Szlemińska z Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Reklamy Wielkoformatowej.

Po 2011 roku kolejarze obiecywali znaczne ograniczenie miejsca przeznaczonego pod siatki, zapowiadając jednocześnie, że z elewacji całkowicie znikną naklejki reklamowe. Reklamę można więc oglądać jedynie na wąskim pasku pod dachem wzdłuż Al. Jerozolimskich, a od nowego roku także na ścianie od strony al. Jana Pawła II. PKP wielokrotnie podkreślało, że pieniądze z wynajmu ściany są przeznaczane na bieżące utrzymanie budynku i czystości dworca, a także poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróżnych.

autor: Krzysztof Oflakowski, przedsiębiorca, ekspert ds. komunikacji dla firm