Wcześniejsza spłata kredytu ma oznaczać korzyści dla kredytobiorcy. Instytucja finansowa musi ci zwrócić proporcjonalną część pobranych opłat. UOKiK wydał decyzje wobec kolejnych firm: Vivus Finance, Zaplo i Bank Pocztowy. Spółki te muszą pozytywnie rozpatrzyć reklamacje i zwrócić konsumentom część prowizji obliczoną metodą liniową.

Wcześniejsza spłata kredytu – art. 49

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał kolejne decyzje związane z naruszeniami zbiorowych interesów osób, które przed terminem spłaciły kredyt konsumencki. Dotyczą one firm pożyczkowych Vivus Finance i Zaplo oraz Banku Pocztowego. Jeśli klient uregulował dług wcześniej niż przewidywała to umowa, spółki te zatrzymywały sobie całą prowizję. Tymczasem zgodnie z art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim powinny się rozliczyć z kosztów udzielenia pożyczki proporcjonalnie do okresu, o który został skrócony kontrakt. Taką interpretację przepisów Prezes UOKiK przedstawił już w 2016 roku, zaś potwierdził ją wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z września 2019 r.

Prezes UOKIK nakazuje

Prezes UOKiK nakazał firmom Vivus Finance i Zaplo natychmiastowe zaprzestanie zakwestionowanej praktyki. Przyjął także zobowiązanie Banku Pocztowego do usunięcia wobec konsumentów skutków stosowanej praktyki. W efekcie decyzji Prezesa Urzędu wszystkie trzy spółki będą musiały poinformować każdego konsumenta*, który spłacił przed terminem zaciągnięty u nich kredyt, o możliwości złożenia reklamacji. Reklamacje ma być rozpatrzona do 30 dni. Konsumenci dostaną wówczas zwrot nadpłaconej części prowizji.

Wcześniejsza spłata kredytu - kolejne decyzje UOKiK - gotówka na stole (banknoty 200 zł)
Wcześniejsza spłata kredytu – kolejne decyzje UOKiK

Kwotę do zwrotu instytucje finansowe mają obliczać metodą liniową. Polega ona na określeniu, jaka część kosztów kredytu przypada na jeden dzień. O ile dni został skrócony okres kredytowania i pomnożenia tych dwóch liczb. – Metoda liniowa jest zgodna z brzmieniem przepisów i w pełni transparentna dla konsumentów. To właśnie liniowy mechanizm obliczania zwrotu opłat klientom jest najkorzystniejszy i uczciwie wypełnia wyrok TSUE. Oczekuję tym samym, że wszystkie instytucje finansowe będą ją stosować przy rozliczeniach przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego. Takie stanowisko przedstawiliśmy również w październiku 2019 r. na spotkaniu ze Związkiem Banków Polskich – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

UOKIK kolejne decyzje

To już kolejne decyzje w sprawie instytucji finansowych dotyczące niewłaściwych rozliczeń przy wcześniejszej spłacie pożyczek. Dodatkowo wcześniej urząd zakazał takich praktyk firmom: Aasa, iCredit, Optima oraz Eurocent w upadłości. W toku są kolejne postępowania przeciw bankom i firmom pożyczkowym.

Decyzje wobec są Zaplo i Vivus Finance są nieprawomocne, firmy odwołały się do sądu. Decyzja wobec Banku Pocztowego jest prawomocna.