Dobra wiadomość dla kredytobiorców – ulga podatkowa dla tzw. frankowiczów została przedłużona na kolejne dwa lata. Minister Finansów przedłużył do końca 2024 r. termin obowiązywania rozporządzenia zwalniającego kredytobiorców walutowych z podatku PIT od części dochodów związanych z kredytem mieszkaniowym. Podatek nie będzie pobierany od umorzonej części wierzytelności. Ponadto od świadczeń otrzymanych z tytułu kredytu w związku z ujemnym oprocentowaniem.

Przedłużenie obowiązywania rozporządzenia przyczyni się do polepszenia położenia kredytobiorców posiadających kredyt mieszkaniowy w walucie obcej. Do końca 2022 roku obowiązywało rozporządzenie z 11 marca br. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe. Dostrzegając potrzebę dalszego wsparcia kredytobiorców walutowych, Minister Finansów przedłużył wygasające z końcem 2022 r. rozporządzenie dot. ulgi podatkowej dla frankowiczów. Oznacza to, że zwolnienie z podatku PIT i CIT zostanie utrzymanie w dotychczasowym kształcie do 31 grudnia 2024 r.

Ulga podatkowa dla tzw. frankowiczów przedłużona na kolejne dwa lata - kobiety podają sobie dłonie stojąc po dwóch stronach biurka.
Ulga podatkowa dla tzw. frankowiczów przedłużona na kolejne dwa lata

Ulga podatkowa dla tzw. frankowiczów – w praktyce oznacza to zwolnienie z podatku PIT:

  • umorzonej kredytobiorcy na podstawie ugody kwoty wierzytelności z tytułu walutowego kredytu hipotecznego;
  • świadczeń otrzymanych przez osobę fizyczną z tytułu kredytu mieszkaniowego w związku z ujemnym oprocentowaniem.

Regulacja obejmuje także zaniechanie poboru podatku CIT od kredytodawców. Zwolnienie dotyczy dochodów odpowiadających równowartości umorzonych wierzytelności z tytułu kredytów – w takiej samej części, w jakiej następuje zaniechanie poboru PIT.

Warto pamiętać, że umorzonej kwoty zobowiązania nie trzeba będzie uwzględniać w rocznym zeznaniu PIT. Dlaczego? Co do zasady – w deklaracjach nie wykazuje się dochodów zwolnionych z opodatkowania. Ponadto na banku, który umorzył kredytobiorcy zobowiązanie, nie ciąży obowiązek sporządzenia i przekazania rocznej informacji PIT-11.

Źródło: gov.pl

Przeczytaj także: Prawa Konsumenta 2023 – co zmieni się od 1 stycznia?

Prawa Konsumenta 2023 – 1 stycznia wchodzi w życie wiele ważnych dla konsumentów przepisów. Zmiany w polskim prawie (m.in. ustawie o prawach konsumenta, ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, ustawie o informowaniu o cenach towarów i usług, Kodeksie cywilnym) wynikają z implementacji trzech unijnych dyrektyw: Omnibus, Towarowej oraz Cyfrowej.