S19 – rośnie coraz bardziej. Na budowie kolejnego odcinka drogi ekspresowej od Niska Południe do Podgórza, 21 lutego 2020 r. rozpoczęły się prace budowalne. To trzeci z sześciu odcinków w województwie podkarpackim, na którym rozpoczęły się już prace budowlane.

S19 - rozpoczęła się budowa kolejnego odcinka Via Carpatia infografika
S19 – rozpoczęła się budowa kolejnego odcinka Via Carpatia

S19 – czyli Via Carpatia

Rozpoczyna się budowa kolejnego odcinka szlaku Via Carpatia na terenie naszego kraju. Via Carpatia to droga życia nie tylko dla Polski wschodniej, ale także kręgosłup komunikacyjny Inicjatywy Trójmorza. Jesteśmy zdeterminowani, aby doprowadzić do szczęśliwego końca proces budowy tego ważnego szlaku drogowego – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Zakres robót obejmuje wykonanie 11,5 km dwujezdniowej  drogi ekspresowej z pasami awaryjnymi i rezerwą miejsca pod trzeci pas ruchu, z drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi umożliwiającymi połączenie z istniejącą siecią dróg, wraz z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną niezwiązaną z drogą. Powstaną także urządzenia ochrony środowiska: ekrany akustyczne, urządzenia podczyszczania wód opadowych, ogrodzenia, przejścia dla zwierząt oraz pasy zieleni.

S19 - rozpoczęła się budowa kolejnego odcinka Via Carpatia - mapa
S19 – rozpoczęła się budowa kolejnego odcinka Via Carpatia

Lepsze skomunikowanie regionu

W ramach prac wykonane zostaną także obiekty inżynierskie: 5 wiaduktów drogowych, 3 przejścia dla zwierząt górą, 3 przejścia dla zwierząt dołem, 9 przepustów ekologicznych.- Powiat niżański i powiat stalowowolski bardzo zyskają dzięki budowie tego odcinka drogi ekspresowej S19. Po pierwsze lepsze skomunikowanie oznacza więcej szans na rozwój. Po drugie liczymy na to, że dzięki budowie tej drogi zostanie uwolniony potencjał rozwojowy, jaki drzemie w mieszkańcach woj. podkarpackiego – powiedział sekretarz stanu w MI Rafał Weber.

Uzyskana decyzja ZRID dla tego odcinka posiada klauzulę natychmiastowej wykonalności, co po przekazaniu terenu pozwoli wykonawcy rozpocząć roboty budowlane. Ponadto wykonawcą prac jest konsorcjum firm z liderem Mostostal Warszawa oraz Acciona Construccion SA. Zakończenie robót zaplanowane jest w 2022 roku.

https://biznestuba.pl/featured/tanie-linie-lotnicze-dokad-najchetniej-latamy/

130 km S19 w realizacji

Odcinek S19  Nisko Południe – Podgórze jest już trzecim, po odcinkach Zdziary – Rudnik nad Sanem i Rudnik nad Sanem – Podgórze, na którym trwają prace budowlane.
 
W efekcie w realizacji, w systemie Projektuj i buduj, jest blisko 130-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim, stanowiący fragment przyszłej Via Carpatia. Dodatkowo budowę podzielono na 12 odcinków, po sześć w województwie lubelskim i podkarpackim. Umowę na realizację trzech pierwszych odcinków podpisano 30 października 2017 r., a na ostatni 21 grudnia 2018 r. Dla sześciu odcinków w województwie lubelskim wydano już decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Na terenie województwa podkarpackiego w procedowaniu są jeszcze trzy wnioski o wydanie ZRID.

S19 - rozpoczęła się budowa kolejnego odcinka Via Carpatia infografika
S19 – rozpoczęła się budowa kolejnego odcinka Via Carpatia

S19 – terminy

Z pierwszych odcinków kierowcy powinni skorzystać w połowie 2021 roku. Z całej trasy pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim w połowie 2022 roku. Tym samym Rzeszów poprzez Lublin połączy się drogą ekspresową z Warszawą. Ponadto budowa S19 pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim jest finasnowana z wykorzystaniem funduszy unijnych.

Via Carpatia połączy północ Europy z południem

W efekcie w Polsce szlak Via Carpatia będzie miał długość ponad 700 km. Będzie przebiegał przez województwa podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. Dodatkowo połączy, wzdłuż wschodniej granicy naszego kraju, państwa bałtyckie z południem Europy, tworząc nowy korytarz transportowy.