Prezentujemy wypowiedź  Jacka Pogonowskiego, Prezesa Zarządu Konsalnet Holding S.A. na temat rynku usług ochrony w Polsce, w nawiązaniu do analizy przeprowadzonej przez firmę Deloitte.

O obecnej sytuacji rynku usług ochrony, wnioskach z analizy oraz prognozach dotyczących rozwoju rynku na najbliższe 5 lat opowiedziała także Anita Bielańska, Starszy Menedżer, Deloitte Consulting.

Z analizy wynika, że pomimo ozusowania umów cywilnoprawnych możemy liczyć na wzrost rynku usług ochrony w Polsce o 5,3 proc. rocznie.

[vc_video link=”https://youtu.be/6BWm_LEi0q0″]

Informacja o badaniu:

Analiza firmy doradczej Deloitte oparta została na ponad 80 wywiadach przeprowadzonych m.in. z firmami z branży ochrony, ich klientami reprezentującymi różnorodne segmenty, a także z zrzeszeniami oraz instytucjami publicznymi. Bazując na odpowiedziach rozmówców, a także w oparciu o swoje analizy specjaliści z Deloitte stworzyli estymację wartości rynku oraz prognozę jego rozwoju na najbliższe pięć lat.