Według opublikowanego przez Fundację im. Lesława A. Pagi raportu pt. „Recepta na zdrowie czyli priorytety dla polityki zdrowotnej Polski” najbardziej palącymi kwestiami wymagającymi  uregulowania są zagadnienia dotyczące zmian o charakterze systemowym zwiększających rolę dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, opracowanie rozwiązań prawnych dotyczących zawodów medycznych oraz zwiększenie budżetu na refundację nowoczesnych terapii, zwłaszcza leków innowacyjnych.

„W swojej analizie zakończonej rekomendacjami skupiliśmy się na 4 aspektach sektora. Autorzy przeanalizowali politykę zdrowotną od strony finansowania, sytuacji pacjenta, pracowników ochrony zdrowia  oraz rynku farmaceutycznego. Rekomendacje zostały przygotowane z myślą o ostatnim roku kadencji Ministra Zdrowia i mają na celu wskazanie najważniejszych aspektów, na których należy się obecnie skupić. Co ważne, nie tylko poprzez dofinansowanie służby zdrowia można poprawić jej funkcjonowanie. Mimo krótkiej perspektywy czasowej uważamy, że wprowadzenie zalecanych przez nas rozwiązań prawnych i systemowych znacznie poprawi funkcjonowanie służby ochrony zdrowia w Polsce”- mówi Ewa Paga, Prezes Zarządu Fundacji im. Lesława A. Pagi.

Z perspektywy pacjenta najważniejsze są implementacje dyrektywy o sfałszowanych produktach leczniczych, chroniącej bezpieczeństwo pacjentów oraz dyrektywy o transgranicznej opiece zdrowotnej, która ułatwi leczenie w placówkach zagranicznych. W kwestii finansowania autorzy proponują wprowadzenie rozwiązań umożliwiających dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne oraz współpłacenie za lepszy standard świadczeń zdrowotnych. Apelują także o zakończenie dyskryminacji prawnej podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami (głownie SP ZOZ-ów), m.in. w odniesieniu do możliwości pobierania przez nie opłat.

W przypadku rynku farmaceutycznego kluczowe jest uregulowane kwestii dostępności do leków innowacyjnych i zwiększenie budżetu na refundację nowoczesnych terapii, transponowanie przepisów zapobiegających sfałszowaniu leków przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów hurtowni oraz małych i średnich wytwórców oraz liberalizacja zakazu reklamy aptek poprzez zawężenie definicji reklamy, a także ograniczenie sprzedaży leków dostępnych bez recepty przez punkty pozaapteczne co ma zwiększyć bezpieczeństwo farmakoterapii.

Ostatnią analizowaną kwestią, być może najpilniejszą z punktu widzenia sprawnego funkcjonowania ochrony zdrowia to regulacje zawodów medycznych. Od lat stanowi to jedno z najtrudniejszych wyzwań Ministra Zdrowia. Niezwłocznie należy opracować rozporządzenia określające zakres uprawnień i odpowiedzialności pielęgniarek i położnych w kontekście nowelizacji ustawy o zawodzie. Niemniej ważne jest także implementowanie ustaw o zawodzie dla grup zawodowych nie posiadających regulacji prawnej, jak np. fizjoterapeuci.

Aby sprawnie przeprowadzić wszystkie zmiany konieczne jest przede wszystkim wyróżnienie znaczenia głosu środowisk w etapie konsultacji w procesie legislacyjnym wszystkich projektów.

„To ogromnie ważne, że młodzi ludzie, których pasją jest rynek zdrowia, zajmują się analizą tego sektora. To nie pieniądze, ale mądre decyzje na szczeblu rządowym,  zdrowy rozsądek oraz zrozumienie specyfiki wszystkich podmiotów zaangażowanych jest kluczem do sukcesu. Takie raporty jak ten mają na celu pokazanie jak w tym gąszczu naczyń połączonych, jakim jest sektor ochrony zdrowia, nie zapomnieć o najważniejszym, czyli dobru pacjenta” podsumowuje Ewa Paga.

Raport opracowany został przez młodych ekspertów- Stypendystów stworzonego przez Fundację im. Lesława A. Pagi projektu Liderzy w Sektorze Ochrony Zdrowia. Program realizowany jest we współpracy z największymi firmami z tego sektora  skupia osoby zainteresowane zarządzaniem w ochronie zdrowia.

[vc_video link=”http://youtu.be/Ee0DT9G_BAY”]

Zaproszenie do dyskusji przyjęli obecni goście będący niezaprzeczalnymi specjalistami związanymi z organizacją systemu jak i doradztwem w ochronie zdrowia od lat.

mec. Paulina Kieszkowska-Knapik, Partner w kancelarii prawnej Kieszkowska Rutkowska Kolasiński, od wielu lat niekwestionowany autorytet  prawa farmaceutycznego, prawa ochrony zdrowia, ustawy refundacyjnej.

mec. Mariusz Ignatowicz, Partner w dziale doradztwa prawno-podatkowego w PwC, lider zespołu ds. sektora farmaceutycznego oraz ochrony zdrowia w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

Pan Andrzej Sawoni, Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, członek Prezydium Naczelnej Izby Lekarskiej

Oraz Eksperci Fundacji im. Lesława Pagi – Stypendyści I edycji projektu Liderzy w sektorze ochrony zdrowia oraz autorzy raportu, któremu poświęcone jest nasze dzisiejsze spotkanie:

Pani Małgorzata Dziubińska – prawnik w kancelarii adwokackiej świadczącej usługi z zakresu prawa farmaceutycznego i medycznego. Doktorantka II roku prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Publicysta i organizator konferencji naukowych. Stypendysta I edycji projektu Liderzy w sektorze ochrony zdrowia. W kręgu jej zainteresowań leżą zagadnienia związane z prawem farmaceutycznym. Dotyczy to w szczególności problematyki dystrybucji produktów leczniczych oraz działalności marketingowej aptek. W przeszłości współpracowała z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, Okręgową Izbą Aptekarską w Lublinie oraz z jedną z renomowanych kancelarii międzynarodowych zajmujących się m.in. prawem farmaceutycznym.

Pan Piotr Najbuk – ukończył studia licencjackie i magisterskie w Szkole głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość, ukończył ponadto Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim z dyplomem magistra prawa. Obecnie studiuje medycynę na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jest również studentem studiów doktoranckich w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej. Stypendysta I edycji projektu Liderzy w sektorze ochrony zdrowia. W ramach praktyki zawodowej pracował w wiodących instytucjach finansowych w Polsce. Obecnie współpracuje z największą polską kancelarią prawną zajmującą się prawem medycznym i farmaceutycznym. Realizował przełomowe projekty dotyczące nowych technologii w medycynie na zlecenie podmiotów prywatnych (telemedycyna) i publicznych (CSIOZ – e-recepta, e-skierowanie, e-zlecenie, podpis elektroniczny), jest również bezpośrednio zaangażowany w prace nad reformą służby zdrowia prowadzone w Ministerstwie Zdrowia.

Pan Grzegorz Stachacz – absolwent ratownictwa medycznego i zdrowia publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, studiował również w Instituto Politecnico de Braganca w Portugalii. Studia podyplomowe z zakresu zarządzania finansami i prawa w ochronie zdrowia. Obecnie zatrudniony w Biurze Dyrektora Szpitala Pediatrycznego WUM jako merytoryczny członek zespołu odpowiadającego kompleksowo za realizację inwestycji. Stypendysta I edycji programu naukowego Liderzy  w sektorze ochrony zdrowia organizowanego przez Fundację 2065 im. Lesława Pagi. Praktykujący ratownik medyczny. Naukowo związany z obszarem zarządzania w ochronie zdrowia jak i zarządzania jakością.

Karol Kobyliński – farmaceuta, specjalista ds. rejestracji leków pracujący w innowacyjnej firmie farmaceutycznej. Student ostatniego semestru studiów magisterskich w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie. W przeszłości przewodniczący Młodej Farmacji Warszawa oraz Vice-przewodniczący Samorządu Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prelegent na wielu konferencjach farmaceutycznych z zakresu opieki farmaceutycznej oraz zarządzania w farmacji.  Autor 6 publikacji dotyczących ochrony zdrowia. W kręgu jego zainteresowań leżą zagadnienia obejmujące dostęp do innowacyjnych terapii a także fuzje i przejęcia w sektorze farmaceutycznym. Stypendysta I edycji projektu Liderzy w sektorze ochrony zdrowia. Poprzednio pracował w działach rejestracji leków dwóch innowacyjnych firm farmaceutycznych.

 

Fundacja im. Lesława A. Pagi