Nie mamy oszczędności na czarną godzinę. A przynajmniej ogromna większość z nas ich nie ma. Co więcej, ci którzy je posiadają mają ich zbyt mało. Wolimy konsumować niż oszczędzać. Dodatkowo o oszczędzaniu nie wiemy zbyt wiele. W trudnych czasach wyciągamy rękę po pieniądze od państwa. Pytanie jednak czy jako państwo potrafiliśmy oszczędzać na trudne czasy? Chociażby takie, które właśnie nadeszły. M.in. o tym Ernest Bodziuch w najnowszym odcinku progrmu „Szczerze o pieniądzach” rozmawia z Wojciechem Nagelem, Przewodniczącym Rady Fundacji GPW.

Subskrybuj kanał Szczerze o pieniądzach by wiedzieć o każdym nowym odcinku programu

92% Polaków chce obowiązkowej edukacji finansowej

Ponad połowa Polaków (52%) uważa, że ich wiedza o finansach jest mała lub bardzo mała. Jednocześnie, aż 92% badanych jest zdania, że zajęcia edukacyjne z tego obszaru powinny mieć charakter obowiązkowy. Najsłabiej oceniają się osoby młode (83%). Wśród których co druga deklaruje, że przy podpisywaniu umów finansowych sprawdza jedynie podstawowe zapisy i zgodność danych osobowych. To główne wnioski z badania „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2020”, zaprezentowanego podczas IV Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości.

Jak wynika z badania przeprowadzonego w lutym br. na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości (WIB) i Fundacji GPW jedynie 12% Polaków określa swoją wiedzę finansową jako dobrą lub bardzo dobrą. Zdecydowanie najsłabiej w sferze wiedzy finansowej czują się osoby młodew wieku 18-24 lata (83%) oraz mieszkańcy wsi (71%).

Oszczędności na czarną godzinę - Polakom ich brakuje - grafika

Oszczędności potrzebne jak wiedza

W efekcie nie dziwi więc fakt, że jedynie 8% Polaków nie widzi potrzeby wprowadzenia obowiązkowych zajęć
z zakresu wiedzy finansowej na którymkolwiek z etapów nauczania. Jednocześnie, 31% badanych jest zdania, że to nauka w szkole średniej jest właściwym czasem do tego. 24% jest za wprowadzeniem takich zajęć w szkole podstawowej, a 12% w przedszkolu.

Po pierwsze wśród różnych aspektów wiedzy finansowej, najwięcej problemów niezmiennie stwarza temat cyberbezpieczeństwa (54%). Po drugie w kolejności wskazano na deficyt znajomości obszarów finansów publicznych (41%) oraz przedsiębiorczości (34%). Jednocześnie, w stosunku do 2019 r., dane wskazują na znaczącą poprawę wiedzy z zakresu oszczędzania. Spadek wskazań negatywnych z 34% do 5% oraz kredytów i pożyczek (z 44% do 12%).