Posłowie Podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego wyłączyli z prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy – Ordynacja podatkowa propozycję uchylenia przepisów, służących zawieszaniu i przerywaniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. W ocenie Konfederacji Lewiatan przywrócenie funkcji stabilizacyjnej przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz zagwarantowanie podatnikom terminu, po upływie którego prawidłowość ich rozliczeń nie będzie kwestionowana jest pilne i nie powinno być odwlekane, w najlepszym wypadku, do 2018 r.

Obecni na posiedzeniu Podkomisji przedstawiciele Ministerstwa Finansów, popierając odstąpienie od zmiany zaproponowanej przez Prezydenta RP wskazywali, że regulacje dotyczące przedawnień zobowiązań podatkowych, zostaną kompleksowo uregulowane w ustawie przygotowywanej przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego i obecnie nie należy wprowadzać żadnych modyfikacji.

W ocenie Konfederacji Lewiatan przywrócenie funkcji stabilizacyjnej przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz zagwarantowanie podatnikom terminu, po upływie którego prawidłowość ich rozliczeń nie będzie kwestionowana jest pilne i nie powinno być odwlekane, w najlepszym wypadku, do 2018 r. Obecne przepisy stanowią dla organów podatkowych „zabezpieczenie” ich nieefektywności i opieszałości. W wielu przypadkach są wykorzystywane instrumentalnie i wszczęcie postępowania karnego – skarbowego, które powoduje zawieszenie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, nie służy ukaraniu sprawcy czyny zabronionego, a jedynie ma na celu zapobiegnięciu przedawnieniu. W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego możemy przeczytać „że jakkolwiek przedawnienie nie jest prawem obywatelskim, to jednak, gdy ustawodawca je wprowadza, powinno mieć charakter rzeczywisty, a nie pozorny, tzn. musi nastąpić w realnej perspektywie. Obowiązujące dzisiaj przepisy nie spełniają tego warunku, a zatem budzą poważne zastrzeżenia, co do ich zgodności z Konstytucją RP.”

Przywrócenie pierwotnego brzmienia projektu oraz jego uchwalenie, doprowadzi do zwiększenia efektywności pracy aparatu skarbowego, ograniczy nadużycia ze strony organów podatkowych oraz spowoduje wzrost poziomu zaufania obywateli do instytucji państwa. Apelujemy do Posłów Komisji Finansów Publicznych o przywrócenie propozycji Prezydenta RP lub ewentualnie, opowiadamy się za uchwaleniem kompromisowej zmiany zaproponowanej przez Federację Małych i Średnich Przedsiębiorstw w piśmie skierowanym do Komisji Finansów Publicznych w dniu 2 lipca br.

źródło: Konfederacja Lewiatan