8 marca 2020 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii koronawirusa.

W sytuacji ciągłej niepewności i natłoku niepokojących informacji, warto podejmować decyzje w oparciu o sprawdzone informacje. Informacje w ramach obowiązujących przepisów prawa. Dlatego wydawnictwo INFOR przygotowało kompendium wiedzy dla pracodawców w tym chaotycznym okresie spowodowanym koronawirus.

Powyższa ustawa wprowadza możliwość zlecenia pracownikom pracy zdalnej, a także przewiduje prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla ubezpieczonego opiekującego się dzieckiem do lat 8 w sytuacji zamknięcia placówki oświatowej z powodu koronawirusa.

Z materiału dowiesz się m.in.:

  • jakie działania powinien podjąć pracodawca w związku z epidemią koronawirus w zakresie zasad BHP, czasu pracy i miejsca pracy
  • co przysługuje pracownikowi w przypadku nieświadczenia pracy, na przykład z powodu kwarantanny, czy przestoju
  • co możemy zlecić pracownikowi, a jakich rozwiązań nie wolno nakazać pracownikowi

KORONAWIRUS. POBIERZ E-BOOKA TUTAJ