Dolina Krzemowa w Stanach Zjednoczonych doskonale znana jest z tego, że działają w niej spółki i firmy rozwijające się w branży szeroko rozumianych nowych technologii. Polska co prawda leży tysiące kilometrów od Doliny Krzemowej i „ojczyzny” wielu amerykańskich gigantów technologicznych, ale również stwarza dobre warunki do rozwoju startupów.

W Polsce doskonale działają firmy z sektora nowych technologii istniejące na rynku od lat, a wciąż notujące dynamiczny rozwój. Dla inwestorów mogą one stać się walorem, który wprowadzi do swojego portfela inwestycyjnego i będzie na nich zarabiać. Jak wytypować spółki giełdowe, które mogłyby przynieść zyski, a które obecnie są zaliczane do sektora nowych technologii?

Polskie spółki technologiczne

Nasz kraj nie odstaje od największych krajów europejskich czy od USA w zakresie wymyślania nowych rozwiązań technologicznych. Mamy zdolnych badaczy, inżynierów, naukowców, którzy tworzą własne technologie. Spółki z dziedziny nowoczesnych technologii proponują nam innowacyjne produkty i usługi, które są adresowane do odbiorców właściwie na całym świecie. Mogą one odgrywać bardzo ważną rolę w nowych dziedzinach – cyfrowego świata, aplikacji mobilnych, robotyki i biotechnologii.

Jak wytypować spółki giełdowe z sektora nowych technologii do inwestowania? - twarze robota i kobiety ustawione na przeciwko siebie.
Jak wytypować spółki giełdowe z sektora nowych technologii do inwestowania?

Problemem dla start-upów chcących rozwijać się w tej branży jest brak środków na rozwój. Mogą je pozyskać i skomercjalizować swoje pomysły dzięki emisji własnych akcji. Jeśli problemem jest przygotowanie debiutu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, mogą poprzestać na rynku NewConnect, w przypadku którego bariery wejścia na rynek spółki akcyjnej, mającej postać małego lub średniego przedsiębiorstwa są znacznie niższe.

Na GPW – na parkiecie głównym i w ramach alternatywnego obrotu jest wiele spółek, które działają w branży nowoczesnych technologii i osiągają bardzo dobre wyniki.

Jak wybrać spółki z branży technologicznej do inwestowania?

Inwestorzy, którzy chcieliby zainwestować posiadane środki finansowe w spółki technologiczne, muszą przede wszystkim wytypować te, które mają dobre perspektywy wzrostu, przy jednoczesnym niskim ryzyku inwestycyjnym. Trudno to jednak ze sobą pogodzić, dlatego inwestor musi być świadomy ryzyka, jakie zawsze podczas tego rodzaju inwestycji musi ponieść.

Wymienimy dwie spółki technologiczne, które dobrze radzą sobie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pierwszą z nich niech będzie spółka technologiczna DataWalk, która w 2019 roku przeszła na rynek główny giełdy. Stworzyła ona i opatentowała autorską technologię, dzięki której możliwe jest analizowanie połączeń występujących pomiędzy bardzo dużymi zestawami danych. Ma ona ogromną przewagę technologiczną nad innymi spółkami, ponieważ zapewnia ona łatwą implementację platformy analitycznej. Eliminuje to konieczność długotrwałych przygotowań do wdrożenia podobnych rozwiązań.

Drugą spółką, którą warto wziąć pod uwagę przy typowaniu walorów giełdowych na rynku nowoczesnych technologii, w które warto zainwestować, jest spółka Silvair, która od czasu debiutu giełdowego na GPW w Warszawie w lipcu 2018 roku radzi sobie bardzo dobrze. Skoncentrowana jest na wdrażaniu inteligentnych systemów do zarządzania i kontrolowania oświetlenia. Zajmuje się rewolucją IoT, czyli technologią Internetu Rzeczy. Pozwala na dostęp do narzędzi cyfrowych i oprogramowania, które usprawnia kontrolę oświetlenia w różnych komercyjnych budynkach.

Jak inwestować?

Dla inwestora, który chce inwestować w spółki działające w branży nowoczesnych technologii, ważne jest ograniczanie ryzyka inwestycyjnego. Dlatego w ich portfelu inwestycyjnym powinny znaleźć się akcje spółek działających w różnej skali i oferujących inne rozwiązania. Dzięki wprowadzeniu do niego akcji spółek z branży biotechnologicznej, internetowej czy aplikacji mobilnych, krach na jednej branży nie spowoduje utraty wszystkich środków finansowych zainwestowanych w obrębie giełdy. To dywersyfikacja, która jest skutecznym i sprawdzonym sposobem ograniczania ryzyka utraty części lub całości posiadanych środków.