Od premiery ChatGPT w listopadzie 2022 roku, świat biznesu znajduje się w fazie zachwytu związanego ze sztuczną inteligencją. Liderzy i rekruterzy spotkali się z natłokiem informacji na temat korzyści, jakie może przynieść korzystanie z AI, a na rynku pojawiły się nawet nowe zawody, takie jak np. prompt engineer. Jednak możliwości związane ze sztuczną inteligencją wiążą się z potrzebą nowych kompetencji w zespołach. Eksperci wskazują, jakie umiejętności powinni rozwijać pracownicy w tak cyfrowych czasach.

Kluczowe umiejętności w erze AI

Zgodnie z badaniami Harvard Business Review, liderzy wskazują dwie fundamentalne kategorie umiejętności, które obecnie powinny charakteryzować pracowników w środowisku biznesowym. Pierwszą z nich są umiejętności interpersonalne takie jak: zdolność do dystansowania się od emocji, rozwiązywanie konfliktów, praktyka uważności oraz komunikacja. Druga kategoria to wiedza specjalistyczna. Podkreśla się tu zarówno znaczenie utrzymywania i pielęgnowania tej wiedzy wśród bardziej doświadczonych pracowników, jak również kluczową rolę w przekazywaniu i rozwijaniu tych kompetencji wśród młodszych, niedoświadczonych członków zespołu[1].

Wraz z rozwojem nowych technologii przeobrażeniu ulega także rynek pracy. Ewolucja (a być może nawet rewolucja) dotyczy także branży marketingowej. Ekspresowy rozwój AI, która daje coraz więcej możliwości, pojawianie się nowych zawodów – to wszystko sprawia, że konieczny będzie rozwój nowych kompetencji. Jak wskazują autorzy raportu „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań”, aż 52 proc. badanych uznało, że AI wpłynie na rozwój ich kariery, nie grożąc utratą pracy, a szkolenia z zakresu wykorzystania sztucznej inteligencji znalazły się na podium „najbardziej pożądanych przez pracowników szkoleń” – komentuje Anna Kołodziej, Content marketing manager i redaktor naczelna magazynu sprawny.marketing.

Jakie będą kompetencje przyszłości?

Analizy eksperckie wskazują, że kluczowe znaczenie w efektywnym wykorzystaniu sztucznej inteligencji mają zdolności ludzkie, w tym umiejętność rozumienia kontekstu, czyli aspekt, który wciąż umyka możliwościom AI[2].

Szkolenia z AI i rozwój umiejętności twardych z zakresu analizy danych czy STEM (science, technology, engineering, math) to jednak nie wszystko. Równie istotny jest rozwój umiejętności miękkich, które mogą wpłynąć pozytywnie na rozwój i efektywność pracowników – a tym samym również na organizacje. Są one szczególnie ważne w kontekście pracy zespołowej, komunikacji i zarządzania. Umiejętności takie jak empatia, kreatywność, perswazja czy negocjowanie i zarządzanie dynamiką grupy, które EY Polska wymienia jako jedne z kompetencji przyszłości, a także zdolność do efektywnej komunikacji, zarządzania sobą w czasie czy umiejętność rozwiązywania problemów i zarządzania konfliktami – to wszystko będzie stanowiło wartość dodaną pracownika w czasach, kiedy coraz więcej zadań i procesów ulega automatyzacji – dodaje Anna Kołodziej.

Satysfakcja pracowników kluczem do sukcesu firmy

Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej nie jest możliwe bez udziału zespołu w procesie biznesowym. Badania wskazują, że pośpiech w zastępowaniu ludzi przez AI jest błędem[3]. Sztuczna inteligencja wciąż pozostaje narzędziem, które wymaga ludzkiego nadzoru, intuicji oraz kreatywności.

Większość polskich przedsiębiorców nie ma już wątpliwości, że kluczowe dla rozwoju biznesu jest budowanie pozytywnych doświadczeń klientów (Customer Experience). Wielu z nich wchodzi jednak na wyższy poziom i zaczyna także zgłębiać temat budowania pozytywnych doświadczeń pracowników (Employee Experience) oraz rozwijania w nich empatii. Nie ma bowiem wątpliwości, że zadowoleni pracownicy oraz pracownicy posiadający wysoką empatię są w stanie lepiej zaopiekować się klientami, a także rozpoznawać ich potrzeby, oczekiwania i tym samym zareagować w sposób dostosowany do indywidualnych sytuacji – komentuje Bartek Matusiak, redaktor naczelny Customer Experience Manager.

To podejście potwierdza odwieczną prawdę, że pracownicy są pierwszym i najważniejszym punktem styku z klientem. Postawa zespołu ma bezpośredni wpływ na odbiór marki.


[1] https://hbr.org/2023/11/the-skills-your-employees-need-to-work-effectively-with-ai

[2] https://hbr.org/2023/11/the-skills-your-employees-need-to-work-effectively-with-ai

[3] https://hbr.org/2023/11/the-skills-your-employees-need-to-work-effectively-with-ai