Co czeka działy HR w 2024 roku?

Częściowo obecny kryzys na rynku, a częściowo odnalezienie na nowo potencjału w pracownikach, którzy pracowali już w danej firmie, zaowocowały trendem na tzw. bumerangi. Bumerangi to osoby, które z różnych powodów z odeszły z organizacji, a teraz wracają. Dzisiaj działy HR zaczynają znajdować w byłych pracownikach wartość. Bumerang nie tylko zna specyfikę pracy w firmie, ale i koszt jego pozyskania jest znacząco niższy (nawet o połowę). Również w zakresie rekrutacji i selekcji HR-owcy mają dostęp do bardziej obiektywnych danych i osiągnięć danego kandydata.

Warto nadmienić, że pracownikiem bumerangiem nie zawsze musi być milenials czy pracownik z generacji Z. Dziś równie często zatrudnia się emerytowanych pracowników, a ich motywacja ze względu m.in. na wyrwanie się z „izolacji domowej” czy też szansa na nową rolę mentora – jest tylko dodatkowym atutem.

Wzrost liczby zatrudnianych bumerangów, a także zwiększenie roli procesu offboardingu z perspektywą powrotu kandydata. Utrzymanie części benefitów, które pozwolą zbudować pozytywny wizerunek firmy wśród bumerangów, np. poprzez zastosowanie aplikacji do rozwoju umiejętności i kompetencji, co umożliwi pozostanie w pozytywnym kontakcie z byłym pracownikiem.

CZTERODNIOWY TYDZIEŃ PRACY

Jak pokazują dane Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OCED), Polacy pracują najwięcej wśród państw członkowskich, przepracowując rocznie 1830 godzin.

Zajmujemy pod tym względem drugie miejsce w Europie. Z kolei z raportu aplikacji Mindy wynika, że 75 proc. pracowników doświadczyło w minionym roku symptomów wypalenia zawodowego, które zdecydowanie częściej dotyka generacji Z i milenialsów. Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła, że praca po 55 godzin tygodniowo jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia, wskazując, że zgony wywołane chorobami serca powiązane z pracą w nadgodzinach zwiększają się o 42 proc., a śmierć wywołana udarami o 19 proc. Natomiast badania przedstawiane przez American Psychological Association (APA) w raporcie „Work and Well-being Survey” wskazują, że trzech na pięciu pracowników odczuwa negatywny wpływ stresu związanego z pracą, a spadek motywacji i energii – 26 proc. osób. Zdaniem APA te czynniki prowadzą do wyczerpania fizycznego, na które wskazuje 44 proc. respondentów. Badacze z uniwersytetów w Cambridge, Dublinie i z Boston College, prowadząc pilotaż 4-dniowego tygodnia pracy w różnych organizacjach, zebrali dane wskazujące, że przy zachowaniu tego samego wynagrodzenia możliwe jest uzyskanie takiej samej (a nawet większej) efektywności. To codzienność, z którą przyjdzie nam się zmierzyć już w najbliższych latach.

Czytaj dalej: https://sklep.infor.pl/personel-i-zarzadzanie-11-23.html

Autorem artykułu jest Olaf Sawajner – dyrektor zarządzający ds. HR w Bloomify.app.