Ceny wystrzeliły i co więcej takiego skoku chyba niewielu się spodziewało. Inflacja wyniosła 4,4% rok do roku a to oznacza, że jest na poziomie najwyższym od 8 lat. To oznacza, że realnie w portfelach mamy mniej pieniędzy. Ale to oznacza także że osoby otrzymujące co miesiąc rentę odszkodowawczą mogą starać się ją podnieść.

ceny - ich wzrost mocno zaskoczył - napis z rozrzuconych liter
ceny – ich wzrost mocno zaskoczył

Ceny żwyności mocno w górę

Ze szczegółowych danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że ceny żywności i usług podskoczyły w ujęciu rocznym aż o 6,7 proc. (1,7 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem). Dosyć spory wzrost zanotowały też koszty związane z mieszkaniem – o 4,9 proc. (2,3 proc. w stosunku do grudnia 2019). Już tylko te dane każą zastanowić się nad wnioskiem o podniesienie renty odszkodowawczej. Jak to zrobić? Tłumaczy ekspert Michał Kasprzyk z Votum Odszkodowania.

Michał Kasprzk – jak podnieść rentę odszkodowawczą

Niezbędne dokumenty

By móc wystąpić o podniesienie renty przynanej np. po wypadku należy gromadzić odpowienie dokumenty. Po pierwsze są to wszelkie rachunki potwierdzające ponoszone koszty związane chociażby z rehabilitacją czy wizytami lekarskimi. Udowodnienie, że wzrosły w obliczu danych o inflacji nie powinno być najmniejszym problemem. Po drugie inne ważne dane to te dotyczące wzrostu zarobków. Te w ostanich latach rosną średnio o 7 procent w skali roku. Dla osoby otrzymującej rentę odszkodowawczą to jeden z koronych argumentów przemawiających za jej podniesieniem.