Branża drzewna apeluje o pomoc do Ministra Rozwoju i Technologii, Waldemara Budy i zwraca uwagę, iż głos ministerstwa jest przez Lasy Państwowe ignorowany na równi z postulatami przedstawicieli organizacji branżowych. Polskie organizacje reprezentujące producentów towarów drewnopochodnych od lat walczą o jasny, przewidywalny i stabilny system sprzedaży drewna.

Tegoroczna decyzja Lasów Państwowych, dotycząca zasad i regulaminu sprzedaży drewna na rok 2023, ich zdaniem, w żaden sposób nie prowadzi do uspokojenia sytuacji na rynku drewna, a wręcz odwrotnie. 10 października ruszyła na portalu leśno-drzewnym sprzedaż drewna na 2023 rok. Ceny otwarcia były o około 40% wyższe od tegorocznych.

Wyższe ceny, mniej zamówień – branża drzewna w kryzysie

Sygnatariusze listu wskazują, że jeżeli obecny mechanizm sprzedaży nie zostanie zmieniony, nastąpi permanentny wzrost cen drewna i zachwianie konkurencyjności polskich firm przetwarzających drewno na swoje produkty. Zwracają uwagę, iż obecne ceny minimalne/ otwarcia uwzględniają efekt przegrzanego rynku. Natomiast mechanizm nie pozwoli na ich korektę w dół w sytuacji recesji i spadku popytu. Co dodatkowo pogłębi problemy producentów zmagających się ze spadkiem zamówień i rosnącymi cenami energii. Już teraz w branży meblarskiej ilość zamówień zmniejszyła się o 30%. Natomiast w sektorze programów ogrodowych spadła niemal do zera. W efekcie część zakładów jest zmuszona do ograniczenia czasu pracy do 3-4 dni w tygodniu. Ponadto także do redukcji zatrudnienia.

Przedstawiciele polskich branż drzewnych apelują do Ministra o osobiste zaangażowanie w zmianę decyzji Lasów Państwowych i zatrzymanie procedur do momentu wypracowania porozumienia dotyczącego mechanizmu wyznaczania ceny minimalnej. Wyrażają również nadzieję, że Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w końcu przedłoży interesy Skarbu Państwa nad swój jednorazowy zysk.

Lista organizacji branżowych, które apelują o pomoc do Ministra Rozwoju i Technologii: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli oraz Stowarzyszenie Papierników Polskich, Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopodobnych w Polsce, Polski Komitet Narodowy EPAL, Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego, Związek Polskie Okna i Drzwi, Stowarzyszenie Przemysłu Tartacznego, Koalicja na Rzecz Polskiego Drewna, Zespół Roboczy przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego.

Źródło: OIGPM