Każdego dnia firmy produkują ogromne ilości danych. Pojedynczo nie mają one wielkiej wartości, jednak odpowiednia selekcja i analiza czyni z nich prawdziwą skarbnicę wiedzy na temat aktualnych trendów rynkowych, preferencji zakupowych klientów czy procesów zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa. Coraz więcej firm traktuje Big Data, czyli ogromne zbiory informacji, jako złoty środek na poprawę skuteczności i uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku.

W dużym skrócie – Big Data oznacza poszukiwanie i wykorzystywanie w biznesie zawartości potężnych wolumenów danych, pochodzących ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych, takich jak Internet, media społecznościowe, systemy sprzedaży, a nawet odbiorniki GPS w urządzeniach mobilnych. W zależności od branży, liczbę zbieranych informacji liczy się już w terabajtach lub petabajtach. Oczywiście nie wszystkie mają jednakową wartość, stąd pod pojęciem „Wielkiego Zbioru” rozumie się także możliwość przetwarzania i analizy informacji, co jest równoznaczne z wykorzystywaniem coraz bardziej skomplikowanych narzędzi analitycznych.

Badanie zbiorów danych pozwala firmom i organizacjom opracowywać skuteczniejsze zasady działania dla wielu kluczowych obszarów i procesów. Big Data sprawia, że dane są bardziej przejrzyste i dostępne z większą częstotliwością, co pozwala szybko wychwycić zachodzące zmiany. Umożliwia m.in. trafniejszą ocenę potrzeb klientów lub rynku, lepsze dopasowanie produktów i usług do aktualnych trendów oraz skuteczniejsze gospodarowanie zasobami i łańcuchem dostaw. Wspomaga też rozwój kolejnych generacji produktów lub usług.

W firmach takich jak nasza, analiza wielu parametrów, pochodzących zarówno z wnętrza naszej organizacji, jak i z samego rynku, umożliwia skuteczne zarządzanie zasobami i dopasowanie się do oczekiwań klientów czy partnerów. Budowanie odpowiednich planów sprzedażowych i projektowych, bazujących na analizach danych i odkrywaniu asocjacji, pozwala na osiągnięcie sukcesu w dzisiejszym świecie IT.

Nie ma wątpliwości, że Big Data ułatwia i usprawnia wiele procesów. Mimo to firmy nadal podchodzą do tego trendu z rezerwą, obawiając się nadmiernych kosztów związanych z inwestycjami w sprzęt, personel czy zmiany w strukturze organizacji i jej strategii. Oczywiście, na początku dostosowanie się do nowej rzeczywistości wiąże się z pewnymi inwestycjami i wymaga przekształceń. Jednak technologia dynamicznie się rozwija, dzięki temu korzystanie z możliwości Big Data jest dużo łatwiejsze. Oczywiście należy pamiętać, że maszyny i systemy mogą dokonać za nas obliczeń, znaleźć korelacje pomiędzy danymi, a nawet podać wstępne rozwiązanie, jednak aby były one w pełni wartościowe, konieczna jest ich weryfikacja i interpretacja ze strony doświadczonych specjalistów.

Big Data nie należy już oceniać w perspektywie przyszłości biznesu, lecz jego teraźniejszości. Przedsiębiorcy powinni dostrzec, że jest to jeden z największych i najważniejszych czynników wpływających na biznes. Podmioty, które nie będą chciały korzystać z możliwości, jakie daje analiza „Wielkiego Zbioru”,  bardzo szybko poniosą straty, pozostając daleko w tyle za konkurencją.

autor: Jakub Sierak, Dyrektor Zarządzający Komputronik Biznes